מגהמה - ציי רכב
כתבות
מגה משפט
כללי
לעמוד קודם

רכב נמכר לאחר שהוגדר "אובדן להלכה"

01/04/2024
זמן קריאה: 1.5 דק'

חברת י.ח.ד. מוטורס ממשמר השבעה, המפעילה מגרש רכבים ברחוב פלוטיצקי בראשל"צ, הגישה לבימ"ש השלום בחיפה ערעור על החלטת הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן לחייבה בעיצום כספי בסך 850,000 ש"ח. זאת בטענה שהחברה הטעתה 23 מלקוחותיה כאשר לא גילתה להם את מצב הרכב שרכשו, ולא גילתה להם כי הרכב ניזוק במידה רבה והוגדר "אובדן להלכה".

לטענת י.ח.ד. מוטורס, היא פעלה על פי דין ובמסגרת הליך מכירת הרכבים, והיא נוהגת למסור לרוכשים פרטים לגבי רכבים שהם רוכשים, גם כאלו הנמכרים לאחר שנרכשו מחברת ביטוח לאחר אירוע ביטוחי והוכרזו כ"אובדן להלכה".

לראיה, מציינת החברה, עם כל אחד מהרוכשים נחתם "הסכם מכירת רכב", ובמסגרתו הרוכש מאשר שהובא לידיעתו כי הרכב נרכש מחברת ביטוח לאחר אירוע בטיחותי\פיצוי בהסכמה\אובדן להלכה.

לדברי חברת י.ח.ד. מוטורס, היא פועלת בהתאם להוראות חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), ומוסרת לכל אחד מהרוכשים טופס "גילוי נאות במכירת רכב משומש על פי הוראות חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות) שעליו חתומים הרוכשים, ובו נאמר בין השאר כי הרכב נרכש מחברת ביטוח לאחר אירוע ביטוחי, אובדן להלכה.

חברת י.ח.ד. מוטורס מצרפת לערעורה על החלטת הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן עשרה תצהירים של רוכשים (מתוך 23 רוכשים), שלפיהם האירוע הביטוחי שעבר הרכב שרכשו מהחברה מסוג "אובדן להלכה", גולה להם קודם להחלטתם לרכוש את הרכב.

הנה כי כן, מדגישה החברה במסגרת ערעורה, היא לא חוסכת פרטים מרוכשיה, דואגת להבהיר ולציין בפניהם במפורש כי הרכבים נמכרים לאחר שהוכרזו כ"אובדן להלכה" בהנחה גבוהה, מעבר לשיעור ירידת הערך שקבע השמאי של חברת הביטוח, ולא במחיר מחירון.

נוסף על כך לחלקם החברה מראה צילומים המלמדים על מצב הרכב בטרם התיקונים שבוצעו. לראיה, עד היום לא הגישו הרוכשים כל תביעה נגדה, וחזקה כי אם הם היו מוטעים על ידה, היו מגישים תביעה כנגדה, בטח לאחר שחוקרי הרשות להגנת בצרכן ולסחר הוגן שוחחו איתם ותשאלו אותם בנושא. משלא עשו כן, ברור כי אין ולא יכולה להתקיים בעניינו כל הטעיה.

עוד נטען בערעור, כי עיצום כספי בסך 850,000 ש"ח, הוא עצמו פגיעה קשה, בלתי חוקית, ובוודאי בלתי מידתית, בזכות הקניין של החברה ובחופש העיסוק שלה. מדובר ברף ענישה גבוה וחסר תקדים, ועוד כזה שנוגע לטענה של "הפרה" (מוכחשת), שאינה נמנית בספר החוקים אלא פרי המצאתה של הרשות.

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן