מגהמה - ציי רכב
מדורים
מגה סטטיסטיקה
לעמוד קודם

תאונות דרכים עם נפגעים: אפריל 2024

10/06/2024
זמן קריאה: 2 דק'

תאונות דרכים עם נפגעים שאירעו בחודש אפריל 2024 לעומת חודש אפריל 2023 ולעומת הממוצע של חודשי אפריל בשנים 2022-2020: באפריל 2024 (נתונים ארעיים) נרשמו 598 תאונות דרכים עם נפגעים שסווגו בלמ"ס כת"ד מורחב, מהן 37 תאונות קטלניות ו-134 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,085 איש, מהם 40 הרוגים ו-168 פצועים קשה.

כמו כן החודש זה דווחו למשטרה 2,421 תאונות שסווגו בלמ"ס כתיקי "כללי עם נפגעים קל", ובהן נפגעו קל 3,086 בני אדם. לעומת זאת בחודש אפריל 2023 דווחו למשטרה 3,470 תאונות (סווגו בלמ"ס כתיקי "כללי עם נפגעים קל"), ובהן נפגעו קל 4,747 בני אדם - ירידה של 30.2% במספר התאונות ושל 35.0% במספר הנפגעים.

לוח א - תאונות דרכים ונפגעים באפריל 2024 (נתונים ארעיים) לעומת אפריל 2023 (נתונים סופיים) וממוצע חודשי אפריל בשנים 2022-2020 (נתונים סופיים) - ת"ד מורחב, מספרים מוחלטים
נפגעים ותאונות אפריל 2024, סך הכול אפריל 2023, סך הכול אפריל 2022-2020, ממוצע חודשי
נפגעים - סך הכול 1,085 1,441 1,463
הרוגים 40 33 34
פצועים קשה 168 246 183
פצועים קל 877 1,162 1,247
תאונות עם נפגעים - סך הכול 598 751 810
קטלניות 37 33 31
קשות 134 212 161
קלות 427 506 618

חלה ירידה במספר תאונות הדרכים והנפגעים בחודש אפריל 2024 לעומת חודש אפריל 2023 ולעומת ממוצע חודשי אפריל בשנים 2022-2020. חלה ירידה גם במספר הפצועים קשה והפצועים קל. לעומת זאת חלה עלייה במספר ההרוגים.

בחודש אפריל 2024 נהרגו שבעה הרוגים יותר מאפריל 2023 (40 לעומת 33) ושישה הרוגים יותר מהממוצע בחודשי אפריל בשנים 2022-2020 (34).

במספר הפצועים קשה חלו ירידות של 31.7% לעומת חודש אפריל 2023 (168 לעומת 246) ו-8.2% לעומת ממוצע חודשי אפריל בשנים 2022-2020 (183).

במספר הנפגעים חלה ירידה של 24.7% לעומת אפריל 2023 (1,085 לעומת 1,441) וחלה ירידה של 25.8% לעומת ממוצע חודשי אפריל בשנים 2022-2020 (1,463).

במספר התאונות חלה ירידה של 20.4% (598 לעומת 751) ונרשמה ירידה של 26.2% לעומת ממוצע חודשי אפריל בשנים 2022-2020 (810).

נתוני המגמה של מספר הנפגעים מלמדים שמחודש ספטמבר 2021 עד אפריל 2024 נרשמה ירידה בקצב של 1.0% בממוצע לחודש, לאחר עלייה בקצב של 0.4% בממוצע לחודש עד אוגוסט 2021.

בבדיקת נתוני המגמה נמצא, כי במספר התאונות עם נפגעים מסתמנת ירידה בקצב של 1.6% מחודש דצמבר 2023 עד חודש אפריל 2024, לאחר עלייה בקצב של 0.3% מחודש יולי 2023 עד חודש נובמבר 2023.

מקור הנתונים: מערכת תאונות דרכים של משטרת ישראל, מערכת לרישום טראומה של מכון גרטנר - המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה (קבצים מינהליים המעודכנים לאמצע חודש מאי 2024).

 

תרשים 1 - תאונות דרכים עם נפגעים (נתונים מקוריים ומנוכי עונתיות), כולל אזור יהודה והשומרון

תרשים 2 - תאונות דרכים עם נפגעים (נתונים מנוכי עונתיות ונתוני מגמה), כולל אזור יהודה והשומרון

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן