מגהמה - ציי רכב
מדורים
מגה פיננסים
לעמוד קודם

יוטרון מדווחת על תוצאותיה הכספיות לשנת 2023

01/04/2024
זמן קריאה: 2.5 דק'

חברת יוטרון, הנמצאת בשליטת קרן פימי, מובילה עולמית בשוק החניונים הרובוטיים האוטונומיים והמחסנים האוטומטיים, מדווחת על תוצאותיה הכספיות למחצית השני של 2023 ולשנה כולה. הדיווח משקף שיפור ברווחיות הגולמית, המשך השקעה בהרחבת מערך התפעול והגדלת פעילויות השיווק כמענה לצבר ההזמנות הגבוה שעליו מדווחת החברה, המסתכם נכון ל-31 בדצמבר 2023 ב-246 מיליון שקל.

חיים שני, מנכ"ל יוטרון: "שנת 2023 היא שנת מעבר בפעילות יוטרון, ומתאפיינת בהמשך הרחבת מערך התפעול לצד הגדלת תשתיות וכושר הייצור כדי להיערך לביקושים לפתרונות אוטומציה בשווקי היעד המרכזיים שבהם אנו פועלים. צבר ההזמנות הגבוה של החברה מלמד על הצורך בפתרונות שלנו בתחומים חניה אוטונומית ומערכות לוגיסטיות אוטומטיות, ועל המעמד של יוטרון כמובילת שוק.

"החברה הרחיבה מאוד את מערך השיווק והמכירות שלה לפתרונות חניה בארה"ב. נכון לסוף 2023, לחברה 22 פרויקטים בביצוע בתחום זה, עם היקף הכנסות צפויות שטרם הוכרו, הנאמד ב-210 מיליון שקל. בד בבד לחברה שלושה פרויקטים בביצוע בתחום המחסנים האוטומטיים, עם הכנסות צפויות שטרם הוכרו בסך 37 מיליון שקל.

"החברה פועלת לחתימה על פרויקטים גדולים חדשים. בשנה האחרונה המשכנו לקדם את מכירת מערכות החניה Puzzle, המאפשרות לנו להרחיב את בסיס הלקוחות של החברה ולהתמודד על מכרזים נוספים. טכנולוגיית Utron Smart שלנו מאפשרת כעת לבצע גם טעינה לרכבים חשמליים ולנהל מערכות חניה רובוטיות בשליטה ובבקרה מלאה מרחוק.

"הצורך בפתרונות לוגיסטיים אוטומטיים הולך וגדל, כפי שניכר בהתפתחות המהירה בתחומי ניהול שרשרת האספקה ובצורך הגובר בייעול שיטות האחסון. ליוטרון היצע רחב ומתקדם של פתרונות, ואנו פועלים כדי למצות את הפוטנציאל הגדול בשוק זה. לאחרונה חתמנו על הסכם להקמת מערכת מחסנים אוטומטיים המשולבים בתהליך לוגיסטיקה ושירותים לוגיסטיים בעבור הלקוח הישראלי תמורת 42 מיליון שקל. אנו מעריכים כי הצורך בפרויקטים מרכזיים מסוג זה ילך ויגבר בשנים הקרובות. אנו מחויבים להמשיך לפעול למיקסום הערך המתקבל משימוש במערכות החברה, ולהבטיח המשך צמיחה של החברה ושיפור הרווחיות."

הכנסות החברה במחצית השנייה של 2023 הסתכמו ב-52 מיליון שקל, גידול בהשוואה להכנסות של 50 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה.

בשנת 2023 הסתכמו הכנסות החברה ב-102 מיליון שקל, ירידה בהשוואה להכנסות של 131 מיליון שקל ב-2022. הירידה בהכנסות נובעת בעיקר מתמהיל פרויקטים שהושפע מתזמון סיום ביצוע הפרויקטים אל מול פרויקטים שנמצאים בתחילת ביצוע.

 

 

לחברה שני תחומי פעילות עיקריים. הכנסות מפעילות מערכות חניה אוטונומיות, בעיקר בצפון אמריקה, הן 57% מסך הכנסות החברה, והכנסות מפעילות מערכות לוגיסטיות אוטומטיות בישראל הן 43% מסך ההכנסות.

הרווח הגולמי במחצית השנייה של 2023 הסתכם ב-10.7 מיליון שקל (כ-20% מההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 9.8 מיליון שקל (כ-19.5% מההכנסות) במחצית הראשונה של 2023.

הרווח הגולמי בשנת 2023 הסתכם ב-20.4 מיליון שקל (כ-20% מההכנסות) בהשוואה לרווח גולמי של 22.1 מיליון שקל (כ-16.9% מההכנסות) ב-2022.

החברה הצליחה לשפר את שיעור הרווחיות הגולמית למרות הירידה בהכנסות הודות להמשך שיפור והתייעלות תפעולית, וכן היצע רחב יותר של שירותים ופתרונות שהחברה מעמידה לרשות הלקוחות.

הרווח התפעולי במחצית השנייה של 2023 הסתכם ב-0.9 מיליון שקל בהשוואה לרווח תפעולי של 0.9 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה.

בשנת 2023 הסתכם הרווח התפעולי ב-1.8 מיליון שקל בהשוואה לרווח תפעולי של 3.5 מיליון שקל ב-2022. הרווח התפעולי הושפע בין היתר מגידול בפעילות השיווק והמכירות לצד צמצום עלויות תפעול.

הרווח נקי במחצית השנייה של 2023 הסתכם ב-709 אלף שקל בהשוואה לרווח נקי של 323 אלף שקל במחצית הראשונה של השנה.

בשנת 2023 הסתכם הרווח הנקי במיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של 2.2 מיליון שקל בשנת 2022.

ההון העצמי וההון החוזר ל-31 בדצמבר 2023 הוא 57.7 מיליון שקל (52% מסך המאזן) ו-27.5 מיליון שקל, בהתאמה.

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן