מגה הסעות
כתבות
מגה משפט
לעמוד קודם

אגד ודן פלשו למקרקעין בחולון

18/09/2023
זמן קריאה: 1 דק'

תביעת פינוי וסילוק יד, ותשלום דמי שימוש ראויים בסך 700,000 ש"ח, הוגשה נגד החברות אגד ודן על ידי בעלי זכויות במקרקעין ברחוב שדרות ירושלים באזור התעשייה בחולון. נטען לפלישה למקרקעין (584 מ"ר) בחודש מרס 2015 כדי להפעיל במקום (פארק פרס) מסוף אוטובוסים חדש, חניון לאוטובוסים ומשרדים יבילים.

בכתב התביעה נאמר, כי בשנת 2014 קידמו אגד ודן, באמצעות העירייה, הליכי תכנון, בכללם במקרקעי התובעים, ללא הסכמתם ורשותם וללא ידיעתם. במחצית חודש אוקטובר 2021 נודע לחלק מהתובעים, כי הוצא צו לשימוש ארעי במגרש על המקרקעין ועל חלקות נוספות סמוכות. הצו האמור הוצא בחוסר תום לב ובהיעדר ניקיון כפיים, בהליך הוצאתו נפלו פגמים מהותיים, וחברות אגד ודן כבר פלשו בפועל למקרקעין וביצעו בהם שימושים שלא כדין וללא הסכמתם, תוך השגת גבול והחזקה במקרקעין בניגוד לחוק.

התובעים מציינים, כי הגיעו לידי הסכמה עם אגד ודן, שלפיה הן ישלמו דמי שימוש בגין השימוש שביצעו במקרקעין עד למועד ההגעה להסכמה (7 שנים אחורה), וכי יגובש מתווה לתשלום עתידי (5 שנים קדימה).

ואולם לאחר שהתברר להם כי לא נוהל עימם משא ומתן בתום לב, וכי אגד ודן ביקשו למשוך זמן עד להשלמת תקופת השימוש הנדרשת להן במקרקעין אף שידעו כי מדובר בקרקע פרטית, ביקשו שנית לבטל את הצו הארעי לשימוש במגרש, ובמחצית חודש מרס בוטל הצו האמור אשר לא נכנס כלל לתוקפו.

כתב התביעה הוגש לבימ"ש השלום בהרצליה. לסיכום, נטען, אגד ודן לא פינו את המקרקעין ולא שילמו כל תשלום בגין השימוש במקרקעין, ועודן פולשות למקרקעין ללא כל הרשאה וללא כל תשלום. מכאן תביעה זו.

 

 

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן