מגה מבנים
חדשות
חדשות פיננסים
לעמוד קודם

בית וגג מדווחת על תוצאותיה הכספיות לשנת 2022

16/03/2023
זמן קריאה: 2.5 דק'

חברת בית וגג, מהחברות הוותיקות והמובילות בישראל בתחום ההתחדשות העירונית המקדמת למעלה מ- 40 פרויקטים באזורי ביקוש בישראל, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לשנת 2022. נכון למועד אישור הדוח, מבצעת החברה 6 פרויקטים הכוללים 211 יח"ד חדשות ובמקביל למקדמת עוד 20 פרויקטים לביצוע בשנה זו ובשנת 2024 הכוללים כ-912 יח"ד חדשות, אליהם יצטרפו 10 פרויקטים נוספים הכוללים כ-2,080 יח"ד נוספות.

בנוסף מקדמת החברה חתימות בכ-40 פרויקטים פוטנציאליים הכוללים על פי התוכניות הראשוניות כ-1,150 יח"ד חדשות במסגרת מיזמי תמ"א 38 וכ-1,500 יח"ד חדשות במסגרת מיזמים במסלול פינוי-בינוי או קומבינציה.

רונן עקביה מנכ"ל בית וגג מסר: "שנת 2022 הייתה שנת מפנה משמעותית בחייה של בית וגג. לאחר שינוי המבנה (הפיכת הקרן לחברה) והנפקתה המוצלחת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בחודש מרץ אשתקד אנו מסכמים את תוצאות השנה. תוצאות אלו משקפות מימוש אסטרטגיית החברה והתקדמות בפרויקטים השונים אותם אנו מובילים. נמשיך לפעול למימוש מלא של צבר הפרויקטים, לאיתור השקעות במיזמי התחדשות עירונית באזורי הביקוש הגבוהים של ישראל וליזום פרויקטים גדולים ומורכבים בתחום ההתחדשות העירונית אשר ישלבו עירוב שימושים של מגורים, מסחר ותעסוקה. מצבה הפיננסי של החברה הבא לידי ביטוי בשילוב יתרות מזומנים גבוהות, העדר חוב וצבר פרויקטים חתום הולך וגדל מציב אותה בעמדה מצוינת להמשיך ולצמוח באופן טבעי וכן לבחון רכישות אסטרטגיות לטובת הגדלה נוספת של פעילות החברה".

על פי הדוח ההכנסות בשנת 2022 הסתכמו בכ-271.9 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות של כ-298.5 מיליון ש"ח בשנה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע מהשלמת שלושה פרויקטים של החברה. החברה צופה לרשום בתקופות הבאות חלק נוסף של הכנסות מפרויקטים שבביצוע הצפויים להסתיים בשנים 2023 ו-2024.

הרווח הגולמי בשנת 2022 הסתכם בכ-56.6 מיליון ש"ח (כ- 21% מההכנסות), גידול של כ- 2% בהשוואה לכ-55.6 מיליון ש"ח (כ- 19% מההכנסות), בשנת 2021. הגידול ברווח הגולמי ובשיעור הרווחיות נובע מהכרה ברווח מפרויקטים בעלי שיעור רווחיות גבוה יותר וסיומם של פרויקטים בעלי שיעור רווחיות נמוך יותר.

 

 

הרווח הנקי בשנת 2022 הסתכם בכ-10.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח נקי של 30.9 מיליון ש"ח אשתקד. עיקר הקיטון ברווח הנקי נובע מרישום חד פעמי בהוצאות הנפקה, מגידול בהוצאות הנהלה וכלליות הקשורות בהפיכתה של החברה לציבורית ורישום לראשונה של הוצאות מיסים עם השלמת שינוי המבנה בשנת 2022.

צבר הכנסות ומקדמות סך ההכנסות שיוכרו בגין חוזי מכירה מחייבים למכירת דירות בפרויקטים של החברה מסתכם בכ-128 מיליון ש"ח, מהן כ- 123 מיליון ש"ח יוכרו בשנת 2023. סך המקדמות והתשלומים הצפויים להתקבל בגין חוזי מכירה מחייבים מסתכם בכ-104.4 מיליון ש"ח, מהם כ-101 מיליון ש"ח צפויים להתקבל בשנת 2023.

הון החברה מסתכם נכון לסוף 2022 ב-254.8 מיליון ש"ח, כ-60.5% מסך המאזן.

נכון לתאריך ה-31 בדצמבר 2022, לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 76.5 מיליון ש"ח, בהשוואה ליתרות מזומנים בהיקף של 11.2 מיליון ש"ח ב-31 בדצמבר 2021. סך פיקדונות מוגבלים בתאגידים בנקאיים מסתכם, נכון לסוף 2022, ב-164 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-159.7 מיליון ש"ח בסוף 2021.

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן