מגה מבנים
כתבות
מגה משפט מבנים
לעמוד קודם

חברות בנייה מבקשות לבטל זכייתן במכרז

15/03/2023
זמן קריאה: 1 דק'

שתי חברות יזמות ובנייה ותיקות, שזכו במכרז של רשות מקרקעי ישראל לבניית 100 יחידות דיור במתחם אחד בבנייה רוויה למגורים, מבנים ומוסדות ציבור בשכונת רמות בירושלים, מבקשות מבית המשפט המחוזי להורות על ביטול זכייתן במכרז. נטען לפגמים מהותיים בשורשו של המכרז, ובהם הטעייתן החמורה על ידי הרשות, ולמצער טעות אשר הרשות ידעה עליה או היה עליה לדעת.

מדובר בפרויקט במסגרת תוכנית מחיר מטרה, שבגדרו נדרשים המציעים להציע מחיר קבוע ל-80% מהדירות. לדברי החברות, א.כ. מגורים 38 וידות מגורים, התברר להן עם תחילת העבודה על התכנון של הפרויקט, כי התוכנית התקפה שצורפה למסמכי המכרז, ואשר עליה הן התבססו בהצעתן, אינה בת ביצוע ואף לוקה בפגמים ובכשלים חמורים.

לדבריהן, הוראות התוכנית התקפה סותרות את תנאי המכרז, אינן מאפשרות קבלת היתר בנייה בהתאם לדרישותיו, ואינן מאפשרות לבצע את הפרויקט באופן שבו הוצג להן, כפי שעולה מתוך מסמכי המכרז והתוכנית.

בעתירתן לבית המשפט נטען, כי מדובר בטעות יסודית באשמת הרשות שפרסמה את המכרז לעומת המצב התכנוני האמיתי של הפרויקט. מאחר שהוראות התוכנית אינן ישימות, אינן בנות ביצוע ואינן מאפשרות את הוצאת הפרויקט לפועל, הן הודיעו לרשות כי זכייתן במכרז יסודה בהטעייתן על ידי הרשות, ועל כן הן מודיעות על ביטול זכייתן במכרז ועל ביטול ההתקשרות בין הצדדים.

בד בד עם הגשת העתירה הגישו החברות לבית המשפט בקשה דחופה למתן צו ביניים, המורה לרשות להימנע מחילוט ערבות המכרז מטעמן בסך תשעה מיליון ש"ח, וזאת עד להכרעה בעתירתן לביטול זכייתן במכרז ולהשבת הערבות לידיהן.

 

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן