מגה מבנים
כתבות
מגה משפט מבנים
לעמוד קודם

עיכוב של 11 חודשים במסירות דירות

24/05/2023
זמן קריאה: 1 דק'

עופר אהרון חברה לעבודות בניה ממושב אורה, נתבעת בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד לשלם 2.86 מיליון ש"ח ל-30 רוכשי דירות בפרויקט שלה בשכונת נרקיסים בראשל"צ במסגרת הסכמי מחיר למשתכן. לטענת התובעים, החברה כשלה מלמסור לידיהם במועד שאליו התחייבה בהסכמי המכר את החזקה בדירות שרכשו. היתר הבנייה לבניית הפרויקט והדירות ניתן בראשית חודש מאי 2020, ובהתאם להסכמי המכר, היה על החברה למסור את החזקה בדירה לידי התובעים עד מחצית חודש יוני 2022.

לדברי התובעים, הנתבעת אף אינה מעדכנת אותם בנוגע לצפי הריאלי המיועד למסירת החזקה בדירות, וחרף ניסיונותיה לטעון כי אין לה כל אשמה בעיכוב המסירה של החזקה בדירות לידי רוכשיהן, כל העיכובים שהיו בפרויקט הם אך ורק תולדה של התנהלותה הרשלנית ומעשיה ומחדליה הרשלניים.

לטענת התובעים, הנתבעת לא שילמה להם את הפיצוי בשל האיחור במסירת הדירות על פי הדין או בהתאם להסכמים עימה, והיא גרמה להם לחסרון כיס ולנזקים כלכליים מתוך אדישות נפשעת אם לא באופן מכוון לשם עשיית עושר ולא במשפט.

לדברי התובעים, הנתבעת נוהגת עימם בזילות וביד מכוון כדי לפגוע בהם כלכלית, ולשיטתה היא יכולה להתעלם מחובותיה על פי דין ועל פי ההסכמים, ולא לשלם להם את הפיצויים בגין האיחור במסירת הדירות ולא ליידע אותם מתי ואם בכלל יש צפי למסירה כאמור בעתיד.

בתביעה נאמר עוד, כי הנתבעת מודעת לנטל הכלכלי הכבד הרובץ לכתפי התובעים עת הם סופגים עלויות של שכירות דירה ותשלום משכנתה בלי לקבל את הפיצויים המגיעים להם על פי דין, אשר יקלו את העול הכלכלי העצום.

אשר על כן מתבקש בית המשפט לחייב את הנתבעת לפצות את התובעים בגין האיחור בן 11 החודשים במסירת הדירות שרכשו ממנה במסגרת פרויקט מחיר למשתכן.

 

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן