מגה מוטור
מגה מוטור ראשי
מגהמה - ציי רכב
לעמוד קודם

בקשה לתביעה ייצוגית נגד אלבר

23/06/2022
זמן קריאה: 1.5 דק'

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה נגד חברת אלבר ציי רכב (ר.צ.) מראשון לציון, חברה מתחום השכרת כלי רכב והחכרתם. נטען שהחברה הפחיתה מהפיצוי המגיע ממנה לצדדים שלישיים שנפגעו בתאונות דרכים על ידי כלי רכב שהיא השכירה או החכירה, ובכלל זה עסקת ליסינג תפעולי, בשל אי תיקון כלי הרכב.

בבקשה נטען, כי החברה מחויבת לפצות ניזוקים בגין נזק שגרם מי שנהג ברכב המושכר או המוחכר על ידה. ואולם בניגוד לדין, היא מפחיתה סכומים ניכרים, ללא נימוק, מתגמולי הביטוח, מכיוון שהניזוק בחר לא לתקן את כלי הרכב, ובכלל זה ניכוי המכונה "גלובלי" ומע"מ על עלות התיקון. מדובר בהתנהלות לא חוקית. הצד השלישי הניזוק זכאי לפיצוי מלא בגין עלות התיקון, בכלל זה מע"מ, ללא קשר לתיקון רכבו.

בית המשפט התבקש לחייב את החברה להשיב לכל אדם אשר רכבו נפגע בתאונה על ידי כלי רכב שאלבר השכירה או החכירה, ואשר התרחשה באשמת לקוחותיה, את הסכומים שהפחיתה מהפיצוי המגיע לו בשל אי תיקון רכבו, ובכלל זה מע"מ על עלות התיקון. בית המשפט התבקש גם לאסור על החברה לבצע הפחתה בשל בחירתו של הניזוק לא לתקן את רכבו.

בבקשה נטען, כי בהתאם לחובה החלה על החברה ובהתאם להסכמי ההשכרה וההחכרה, היא משמשת כמבטחת של אחריות הנוהגים בכלי הרכב שלה כלפי צדדים שלישיים, כלומר בעלי מכוניות אחרות שנפגעו בתאונה, והיא מחויבת לפעול בעניין זה בהתאם להסדרים הקבועים בחוק חוזה הביטוח ובהוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון.

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
למידע
כותרת
תוכן
close
Shopping Cart
Your cart is empty