מגה מוטור
מגה מוטור ראשי
מגה דו
לעמוד קודם

מה-קדם-למה: התאונה לביטוח, או הביטוח לתאונה?

05/04/2022
זמן קריאה: 1 דק'

בית משפט השלום בראשל"צ דן לאחרונה בתביעה של רוכב אופנוע שנפצע בתאונה כנגד 'הפול' - המאגר הישראלי לביטוחי רכב. התביעה הוגשה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

המחלוקת העיקרית בין הצדדים נגעה בשאלה העובדתית מה-קדם-למה: התאונה לביטוח, או הביטוח לתאונה.

בבית המשפט התבררו מהלך הדברים. נהג האופנוע טען כי בעת התאונה ביטחה הנתבעת את השימוש באופנוע; מדובר בתעודת ביטוח שהוציא התובע, לדבריו, שעות ספורות לפני התאונה.

אין ספק, כי תיאורו של הנהג הוא סיפור של צירוף מקרים יוצא מגדר הרגיל. מחומר הראיות עולה, כי הנהג (התובע) רכב על האופנוע תקופה ממושכת ללא ביטוח. האירוע של רכישת ביטוח הוא, מבחינת התובע, חריג. על פי גרסתו של התובע, באותו מועד שבו רכש את הביטוח התרחש אירוע נדיר נוסף: תאונת דרכים.

התובע טוען לצירוף מקרים שהסיכוי הסטטיסטי להתרחשותו נמוך. עם זאת, אין באמור כדי לשלול כל אפשרות להתרחשותו של צירוף מקרים כזה (נזכור כי מדובר בשוק גדול, הכולל מספר רב של פוליסות ושל אירועי ביטוח), וההכרעה בהליך משפטי קונקרטי אינה נגזרת אך ורק מאומדן כללי של סיכויים מתמטיים.

אכן, ההליך המשפטי הוא יותר מאשר "הימור מושכל", ושכנוע במאזן ההסתברויות אינו מתמצה בהנחה כי מה שקורה (או לא קורה) ברוב המקרים – בהכרח קרה (או לא קרה) גם במקרה הספציפי.

לכן מקובל גם כי בבואו לקבוע ממצאים בית המשפט אינו מסתפק בנתונים על אודות שכיחויות כלליות של התרחשויות מסוימות (הנלמדות מראיות סטטיסטיות גרידא), אלא נדרשות ראיות ספציפיות, המלמדות דבר מה על המקרה המסוים.

זהו המעבר מן הכלל אל הפרט, מן הידע הכללי על צירופי מקרים לידע פרטני על המקרה הנדון. בענייננו, מונח מקבץ של נתונים נוספים הנוגעים למקרה הפרטני, ואלה הכריעו את הכף והובילו לכלל מסקנה כי יש לדחות את התביעה.

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
למידע
כותרת
תוכן
close
Shopping Cart
Your cart is empty