מגה מוטור
מגה מוטור ראשי
מגה משאיות
לעמוד קודם

ייצור משאיות מאן משתבש

09/05/2022
זמן קריאה: 1 דק'

חטיבת המשאיות של מאן מדווחת על קשיים באספקת משאיות בגלל המלחמה באוקראינה. מנהלי החברה מדווחים שהמלחמה מביאה לפערי אספקה גדולים לשווקים העולמיים. עיקר השיבוש מקורו בייצור ואספקה של רתמות חיווט למשאיות מאן. בשל כך, מאז 14 במרס יש ירידה חדה בייצור במפעלי המשאיות במינכן ובקרקוב, והפסקות ייצור רבות במפעלים בנירנברג, בוויטליך ובזלצגיטר.

ספקים של רתמות חיווט למשאיות לא יכולים לייצר באתרים שלהם שנמצאים באוקראינה, או יכולים לייצר רק במידה מוגבלת. הדבר מייצר איום על ייצור משאיות למשך מספר שבועות ותיתכן הפחתה מסיבית בייצור ברבעון השני. החברה מדווחת שייצור האוטובוסים של מאן אינו מושפע באופן ממשי מהמלחמה באוקראינה.

מועצת המנהלים של מאן נקטה אמצעים להתמודד עם המצב. מיד לאחר פרוץ המלחמה החלה מאן, בין היתר, להעתיק מיתקני אספקה אוקראינים המייצרים רתמות חיווט למשאיות למדינות אחרות. התהליך הזה צפוי להימשך מספר חודשים. החברה גם החליטה להפסיק באופן גורף את ההוצאות על פעילויות שאינן קריטיות מבחינה עסקית עד להודעה חדשה, בכלל זה הקפאת תקני עובדים.

זמני העבודה התקצרו באתרי הייצור וההרכבה במינכן, בנירנברג, בזלצגיטר ובוויטליך. עד 11,000 עובדי מאן בגרמניה ימשיכו לעבוד פרקי עבודה קצרים.

מאחר שהחברה אינה מסוגלת לעמוד במועדי האספקה המוסכמים, מאן אפשרה ללקוחותיה לבטל הזמנות. בד בבד ניתנת להם האפשרות לבצע הזמנה בתנאים חדשים.

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
למידע
כותרת
תוכן
close
Shopping Cart
Your cart is empty