מגה מוטור
מגה מוטור ראשי
מגה תעשיות
לעמוד קודם

מאי 2022: ייבוא וייצוא של סחורות

23/06/2022
זמן קריאה: 4 דק'
סחר חוץ של ישראל
במיליארדי ש"ח מאי 2022 מאי 2021 ינואר-מאי 2022 ינואר-מאי 2021
ייצוא 16.5 15.1 88.5 72.7
ייבוא 35.0 23.7 148.9 114.7
מאזן* 18.5- 8.6- -60.4 -42.0
הייצוא כאחוז מהייבוא 47.0% 63.7% 59.4% 63.4%

 

ייצוא הסחורות בחודשים ינואר-מאי 2022 היה 57.8% מהייבוא לעומת 59.6% (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים) באותם החודשים אשתקד. הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) הסתכם ב-60.4 מיליארד ש"ח לעומת 42.0 מיליארד ש"ח באותם החודשים אשתקד.

 

ייבוא, ייצוא וגירעון בסחר בסחורות (נתונים מקוריים)

נתוני מגמה

על פי נתוני המגמה, בחודשים מרס-מאי 2022 עלה ייצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים) ב-19.7% בחישוב שנתי. זאת בהמשך לעלייה של 36.4% בחישוב שנתי מדצמבר 2021 עד פברואר 2022 (עלייה של 2.6% בממוצע לחודש). בחודשים מרס-מאי 2022 עלה ייבוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה) ב-12.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 22.3% בחישוב שנתי מדצמבר 2021 עד פברואר 2022 (עלייה של 1.7% בממוצע לחודש).


ייצוא סחורות

על פי נתוני המגמה, ייצוא הסחורות הסתכם בחודש מאי 2022 ב-16.5 מיליארד ש"ח. 93% מסכום זה היה ייצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים), 6% ייצוא יהלומים ו-1% ייצוא חקלאי, ייעור ודיג.

היצוא התעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים) עלה במרס עד מאי 2022 ב-21.3% בחישוב שנתי (עלייה של 1.6% בממוצע לחודש), בהמשך לעלייה של 37.5% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2021 עד פברואר 2022 (עלייה של 2.7% בממוצע לחודש).

 

ייצוא סחורות (ללא יהלומים)

* שלוש הנקודות האחרונות של המגמה עשויות להשתנות במידה ניכרת

 

על פי נתוני המגמה, ייצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (כ-37% מהייצוא התעשייתי, למעט יהלומים) עלה במרס עד מאי 2022 ב-16.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 29.5% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2021 עד פברואר 2022 (עלייה של 2.2% בממוצע לחודש).

נתוני הייצוא לפי ענף מלמדים על עלייה של 219.3% בחישוב שנתי בייצוא בענף ייצור תרופות (עלייה של 9.9% בממוצע לחודש).

ייצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (40% מכלל היצוא התעשייתי) עלה על פי נתוני המגמה ב-22.8% בחישוב שנתי במרס-מאי 2022 (עלייה של 1.7% בממוצע לחודש). זאת בהמשך לעלייה של 43.7% בחישוב שנתי מדצמבר 2021 עד פברואר 2022 (עלייה של 3.1% בממוצע לחודש).

נתוני הייצוא לפי ענף מלמדים על עלייה של 26.9% בייצוא ענף ייצור כימיקלים ומוצריהם בחישוב שנתי (עלייה של 2.0% בממוצע לחודש).

ייצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית (16% מכלל הייצוא התעשייתי) עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-29.1% בחישוב שנתי (עלייה של 2.1% בממוצע לחודש). זאת לאחר עלייה של 36.3% בחישוב שנתי, בשלושת החודשים שקדמו להם (עלייה של 2.6% בממוצע לחודש).

נתוני הייצוא לפי ענף מלמדים על עלייה של 36.0% בייצוא ענף תעשיית מתכות בסיסיות (עלייה של 2.6% בממוצע לחודש).

בתקופה האמורה עלה ייצוא תעשיות טכנולוגיה מסורתית (7% מכלל היצוא התעשייתי) ב-15.0% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 15.6% בחישוב שנתי בשלושת החודשים הקודמים.

נתוני הייצוא לפי ענף מלמדים על עלייה של 42.5% בייצוא ענף ייצור תכשיטים (עלייה של 3.0% בממוצע לחודש).

 

ייצוא תעשייתי לפי עוצמה טכנולוגית

*שלוש הנקודות האחרונות של המגמה עשויות להשתנות במידה ניכרת

 

לפי נתונים מקוריים, ייצוא יהלומים נטו (מלוטשים וגולמיים) הסתכם מתחילת שנת 2022 ב-8.2 מיליארד ש"ח לעומת 6.5 מיליארד ש"ח באותם החודשים אשתקד.

ייצוא חקלאי, ייעור ודיג הסתכם מתחילת שנת 2022 ב-1.9 מיליארד ש"ח (נתונים מקוריים) לעומת 2.1 מיליארד ש"ח באותם החודשים אשתקד.

 

ייבוא סחורות

במאי 2022 הסתכם ייבוא הסחורות ב-35.0 מיליארד ש"ח. 40% מסכום זה היה ייבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 21% ייבוא מוצרי צריכה, 12% ייבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-27% הנותרים ייבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

 

ייבוא סחורות (ללא אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה)

* שלוש הנקודות האחרונות של המגמה עשויות להשתנות במידה ניכרת

 

ייבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה) עלה על פי נתוני המגמה ב-14.3% בחודשים מרס עד מאי 2022, בהמשך לעלייה של 22.0% בדצמבר 2021 עד פברואר 2022 (עלייה של 1.7% בממוצע לחודש). ייבוא עץ ומוצריו עלה ב-39.5% בחישוב שנתי (עלייה של 2.8% בממוצע לחודש), ייבוא תעשיות נייר עלה ב-25.9% (עלייה של 1.9% בממוצע לחודש) בחישוב שנתי, וייבוא גומי ופלסטיקה עלה ב-19.8% בחישוב שנתי.

 

ייבוא לפי קבוצת סחורות

* שלוש הנקודות האחרונות של המגמה עשויות להשתנות במידה ניכרת

 

נתוני המגמה מלמדים על עלייה בייבוא מוצרי השקעה (למעט אוניות ומטוסים) של 28.3% בחישוב שנתי בחודשים מר-מאי 2022 (2.1% בממוצע לחודש). זאת בהמשך לעלייה של 38.5% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2021 עד פברואר 2022 (עלייה של 2.7% בממוצע לחודש).

ייבוא מכונות וציוד (65.0% מייבוא מוצרי השקעה ללא אוניות ומטוסים מתחילת השנה) עלה ב-47.9% בשיעור שנתי (עלייה של 3.3% בממוצע לחודש).

ייבוא כלי תחבורה עלה ב-18.9% בשיעור שנתי.

על פי נתוני המגמה, בשלושת החודשים האחרונים עלה ייבוא מוצרי צריכה ב-10.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 18.0% בחישוב שנתי בשלושת החודשים שקדמו להם.

ייבוא מוצרים לצריכה שוטפת (תרופות, מזון ומשקאות, הלבשה והנעלה) עלה ב-12.5% בחישוב שנתי. עיקר העלייה נבע מעלייה של 27.3% (עלייה של 2.0% בממוצע לחודש) בייבוא מזון ומשקאות.

ייבוא מוצרים בני קיימה (ריהוט, מוצרי חשמל ביתיים וכלי תחבורה) עלה ב-12.7% בחישוב שנתי. עיקר העלייה נבע מייבוא כלי תחבורה.

ייבוא יהלומים (גולמיים ומלוטשים נטו) הסתכם מתחילת שנת 2022 ב-7.6 מיליארד ש"ח לעומת 6.3 מיליארד ש"ח באותם החודשים אשתקד.

ייבוא חומרי אנרגיה (דלק גולמי, תזקיקים ופחם) הסתכם מתחילת שנת 2022 ב-18.8 מיליארד ש"ח, גבוה ב-76.1% מהייבוא באותם חודשים אשתקד. עיקר העלייה נובע מעליית מחירים של חומרי האנרגיה בעולם.

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
למידע
כותרת
תוכן
close
Shopping Cart
Your cart is empty