מגה מזון
כתבות
מגה משפט מזון
לעמוד קודם

בקשה להסכם פשרה: הצגת עמלת סליקה

10/06/2024
זמן קריאה: 1.5 דק'

בקשה לאישור הסכם פשרה בתביעה הייצוגית שהוגשה לפני כ-6 שנים נגד החברות מש-קר מקיסריה ומשקט מפ"ת הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים. שתי החברות מפעילות אלפי מכונות אוטומטיות לממכר שתייה ומוצרי מזון, ולטענת המבקשים הן לא פרסמו את המחיר הכולל של מוצרי המזון והמשקה במכונות האוטומטיות.

לדברי המבקשים, החברות נקטו פרקטיקה פסולה עת "עמלת הסליקה" (בין 20-5 אחוז ממחיר המוצר) שבה מחויבים הלקוחות בגין רכישה באמצעות כרטיס אשראי ואמצעי תשלום אחרים שאינם מזומן, הופיעה במקום אחר שאינו בולט על גבי המכונות האוטומטיות, בניגוד למחיר המוצר המופיע על החזית של כל מוצר במכונה.

בבקשה נאמר, כי חוק הגנת הצרכן קובע במפורש, כי יש להציג על גבי מוצר את מחירו הכולל, בכלל זה כל העמלות הנוספות שיחולו בקשר איתו. במחצית חודש ספטמבר 2021 נתקבלה בקשת האישור, ולאחר מכן נוהל הליך גישור בין הצדדים שבסיומו הגיעו הצדדים להסכמה בדבר סיום התיק בפשרה.

חברי הקבוצה שעליה יחול הסדר הפשרה הם כל הלקוחות שמהם נגבתה תוספת תשלום בגין שימוש באמצעי תשלום שאינו כסף מזומן מחודש ינואר 2012 ועד מועד השינוי של הצגת המחיר על ידי החברות בכל המכונות האוטומטיות שהן מפעילות.

שתי החברות התחייבו במסגרת הסדר הפשרה לפצות את חברי הקבוצה בפיצוי כולל השווה ל-30% מסכום תוספת האשראי המצרפית שהן גבו מחודש ינואר 2012 ועד למועד שינוי הצגת המחיר, הכול בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגבייה ועד מועד שינוי הצגת המחיר.

הפיצוי המוסכם ישולם בחלוקה כלהלן: 60-40 אחוזים ישולמו על דרך חלוקה ללא תמורה של מוצרים הנמכרים במכונות לחיילים בבסיסי צה"ל, 30-20 אחוזים ישולמו למטופלים ולמבקרים בבתי החולים באזורי הפריפריה, ו-25-15 אחוזים ישולמו על דרך חלוקה ללא תמורה של מוצרים הנמכרים במכונות לדיירים ולאורחים במוסדות דיור מוגן לגיל השלישי.

בבקשה מצוין, כי עד למועד שינוי הצגת המחיר לשיטתן של שתי החברות, תוספת האשראי המצרפית כולל הפרשי הצמדה וריבית שגבתה חברת מש-קר היא 64 מיליון ש"ח, ואילו התוספת שגבתה חברת משקט היא 6.3 מיליון ש"ח.

שתי החברות הצהירו, כי שינו בחודש יולי אשתקד את אופן הצגת המחירים בכל המכונות שהן מפעילות, לפיכך לא מוצגת עוד תוספת אשראי, אלא מוצג בחזית המכונה ביחס לכך מצרך מחיר אחד כולל וסופי, אשר הוא המחיר המחייב לגבי אותו מצרך, יהא אופן התשלום בגינו אשר יהא.

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן