מגה קלינטק
חדשות
חדשות אנרגיה
לעמוד קודם

דיון על משק הגז הטבעי

09/06/2024
זמן קריאה: 5 דק'

הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל, בראשות ח"כ לימור סון הר-מלך, שמעה סקירה מפי שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, בנושא משק הגז הטבעי.

יו"ר הוועדה פתחה את הדיון וציינה, כי בתחילת חודש פברואר הודיע מנכ"ל חברת החשמל בדיון הוועדה שהתאריך לסיום השימוש בפחם לייצור חשמל בישראל נדחה לחודש אוגוסט 2026. עקב כך היא ביקשה לשמוע את התייחסות משרד האנרגיה לנושא, ובכלל זה הצעדים המתוכננים להאצה ככל האפשר של הסבת יחידות הייצור הפחמיות שנותרו בתחנות הכוח רוטנברג ואורות רבין לייצור על בסיס גז טבעי.

עוד אמרה היו"ר, כי הוועדה עקבה אחר הצעדים למיצוי פוטנציאל הגז הטבעי במשק, עם דגש בפריסת רשת חלוקת הגז, וזיהתה חוסר התקדמות. בעקבות הדיונים האחרונים שקוימו, הגיעה הוועדה למסקנה כי נחוץ להגביר את שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה. היו"ר ביקשה לשמוע כיצד בכוונת השר ליישם את החלטת הממשלה בנושא, אשר מגדירה יעדים יחסית למספר הצרכנים שהיו אמורים להיות מחוברים לרשת החלוקה.

השר כהן דיבר על תרומתו הכלכלית של משק הגז למדינה: "משק הגז הוא מנוע כלכלי חשוב מאוד. להערכתנו, התרומה הישירה של משק הגז להכנסות מיסים למדינה היא יותר מ-25 מיליארד שקלים. נוסף על כך אנו זוכים לקבל מחירי אנרגיה יציבים. על אף השינויים שחוותה אירופה עקב מלחמת אוקראינה-רוסיה, המחירים בישראל נותרו יציבים ואף ניכרת מגמת ירידה. בזירה המדינית, אנו רואים בגז משאב בינלאומי ומייצאים גז למצרים ולירדן. אנו רוצים למצוא אפיקים כדי שנוכל לייצא את הגז לא רק לשכנות שלנו אלא גם לאירופה. אנו בוחנים לתת תמריצים כדי להתקין מיתקן הנזלה צף. אנו חושבים שזה כלי חשוב שדרכו תוכל מדינת ישראל לייצא גז ישירות לאירופה."

שר האנרגיה הוסיף: "המדיניות שלי ברורה - למצות את מאגרי הגז של מדינת ישראל. יש לא מעט שטחים במים הכלכליים של ישראל שטרם עברו לשיטה של מכרז, ואנו פועלים שייצא ברבעון הראשון של שנת 2025 סבב חמישי של רישיונות גז. אנו רוצים שחברות נוספות ייכנסו, להגביר את התחרות, להגדיל את הרזרבות של השוק המקומי ולאפשר גם יצוא. נפעל להבטיח את הצריכה של מדינת ישראל למספיק שנים קדימה. ברגע שניתן ודאות ביצוא, זה יגרום לחברות נוספות להיכנס. גילויים של מאגרי גז נוספים יגדילו את התחרות שתאפשר את המשך ירידת המחירים."

כהן התייחס לסוגיית רשת החלוקה: "משק הגז בחלוקה נבנה בגישה עקומה ונעשה כאן עיוות. מדינת ישראל מחויבת לספק את התשתיות שלה לכל מקום בארץ במחיר אחיד. יש פה עיוות שמחיר הגז דיפרנציאלי ומשתנה על פי המיקום. בגז החלוקה הועברה לידי גורמים פרטיים, והדבר מנוגד למדיניות ממשלתית - לתת לגורמים פרטיים שיחזיקו במונופולים. חלק גדול מהחברות הפרטיות לא עומד ביעדים שנקבעו ובפריסה, ורשות הגז הטבעי הונחה לפעול ולבדוק איך זה חוזר לידי המדינה, לחברת נתג"ז. הגישה שלנו היא שהגז יגיע גם לעסקים הבינוניים והקטנים."

לגבי מועד המעבר לייצור חשמל מפחם לגז טבעי, אמר השר: "אנו פועלים שזה יהיה לכל היותר עד יוני 2026, ומנסים לראות איך אפשר להקדים את המועד תוך שיתופי פעולה. ההסבה נעשית באופן מדורג. אנו מנסים לראות אם נוגה יכולה לאפשר הסבה של שתי תחנות כוח בו בזמן. אם נוגה תאפשר מבחינת הביקוש, אך לא במחיר שיש הפסקות חשמל, אפשר יהיה לקצר, אבל זה צריך להיבדק מקצועית."

 

פלטפורמת תמר. צילום: אלבטרוס צילום אוויר בע"מ

 

עוד אמר שר האנרגיה, כי במדינת ישראל צריכים להקים עד 2030 שתי תחנות כוח: "נכון להיום, יש לנו מלאי תכנון של 4 תחנות כוח. אני בעד צדק חלוקתי, דברים טובים לחלק בין כולם, וגם דברים פחות טובים. גם בנושא הזה יהיה פיזור בין כולם."

השר אמר כי לא נכון יהיה להקים תחנות כוח נוספות במקומות רוויים בתחנות כגון חדרה ואשקלון.

לגבי אנרגיות מתחדשות אמר כהן: "אנו באנרגיה סולרית עומדים היום על 12 אחוז, והיעד שלנו לשנת 2030 הוא 30 אחוז. אנו פועלים לעמוד ביעד. אפשר לעשות זאת באמצעות מגה פרויקטים. יש חסמים רגולטוריים. אנו פועלים להקים פרויקטים גדולים לאנרגיה ירוקה, שעלות הייצור שלה תהיה זולה יותר משל גז."

לבסוף אמר השר, כי כיום הגז לא מגיע ליהודה ושומרון, וזה הפסד של המדינה. מרבית התעשיות הכבדות נמצאות ביהודה ושומרון. "אנו אומרים לקדם את תקנות ההסדרה. חיבור הגז מפחית את הוצאות האנרגיה ב-50 אחוז, מה שגורם למפעלים להיות להרבה יותר רווחיים", הוסיף.

מנהל רשות הגז הטבעי, משה גראזי, סקר את מטרות משרד האנרגיה ואת השימוש המקומי בגז הטבעי. הוא התייחס להתפלגות ייצור החשמל בין מקורות אנרגיה לעניין הסבת תחנות הכוח הפחמיות לשימוש בגז טבעי ולמחירי הגז הטבעי בישראל בהשוואה לעולם. אשר לפרישת רשת החלוקה אמר, כי הרשות הוציאה חילוט ערבויות של חברות חלוקה שלא עמדו בזמנים לחיבור הצרכנים. "השר דיבר על תיקון חקיקה שבוצע שיאפשר להכניס את נתג"ז למקטע של החלוקה באופן פשוט יותר. השר הנחה, ואנו אכן בשלבי סיום של גיבוש הרישיון לנתג"ז בשיח עם משרד האוצר", אמר.

מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר: "אנחנו כל הזמן עולים בהיקף ייצור החשמל באמצעות גז. מחיר החשמל בישראל הוא מהנמוכים ביותר שקיים בעולם, ובוודאי במדינות ה-OECD. הלוואי שהיה אפשר לספק חשמל ללא עלות. אבל בסוף לשירות יש מחיר. אני רוצה שהמחירים יהיו כמה שיותר נמוכים. כדי לאפשר את אספקת המוצר צריך בסיס כלכלי. מדינת ישראל מטילה מס רב על סולר ופחם. כדי לייצר חשמל צריך לרכוש דברים, והם עולים כסף. השר מקדם את האפשרות להחליף את הטורבינות בחדשות וביעילות יותר, שיתפקדו באמצעות גז. גם בכך יש כדי להגדיל את היקף האנרגיה המיוצרת באמצעות גז ולא בפחם."

יו"ר פורום יצרני החשמל הפרטיים מגז ומימן, קרן ברק: "דיברו פה על ירידה במחירי החשמל, אבל לא הושם מספיק דגש בתרומה של הרפורמה בשוק החשמל לירידה במחיר החשמל. היום יצרני החשמל הפרטיים מייצרים את רוב החשמל במדינת ישראל. ביום שהחלה הרפורמה העברנו מיליארדי שקלים לחברת החשמל לסגירת החוב שהיא הייתה צריכה. השקענו יותר מ-34 מיליארד שקלים הן ברכישה והן בהשקעות בתחנות הפרטיות. אם חברת החשמל הייתה ממשיכה לייצר את החשמל במדינת ישראל, מחירי החשמל לא רק שלא היו יורדים אלא היו עולים."

יו"ר הוועדה ח"כ סון הר-מלך סיכמה את הדיון: "השר התייחס למחיר הגז שאינו אחיד ומשתנה על פי המיקום, ולרצון המשרד לתקן זאת. לדברי השר, רשות הגז הטבעי הונחתה לבדוק כיצד פריסת רשת החלוקה חוזרת לידיה של המדינה לנוכח אי התקדמות בפריסה. בעניין זה אבקש לרתום גם את השר לעזור בחיבור בית החולים רמב"ם לגז טבעי. בית החולים ממתין שנים לחיבור הזה.. נמשיך לעקוב אחר הבדיקה של המשרד עם נוגה לגבי הקדמת התאריך להסבות היחידות הפחמיות בתחנות הכוח לטובת מעבר לייצור חשמל על בסיס גז טבעי."

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן