מגה קלינטק
חדשות
חדשות מבנים
לעמוד קודם

הצעת חוק לטיפול בפסולת בנייה

19/06/2023
זמן קריאה: 2 דק'

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, מנכ"ל המשרד, גיא סמט, סמנכ"ל בכיר שלטון מקומי במשרד, אלעד עמיחי, וגורמי מקצוע נוספים, הציגו לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת את הצעת החוק לטיפול בפסולת בניין. החקיקה נועדה להסדיר את תחום פסולת הבנייה באופן מקיף ויסודי, ולמנוע את אחת הבעיות הסביבתיות החמורות בישראל של השלכות רחבות של פסולת בנייה ברשות הרבים, בהיקף של יותר ממיליון טונות לשנה.

על פי הערכות המשרד להגנת הסביבה, בכל שנה נוצרות בישראל 7.3 מיליון טונות פסולת בנייה שמקורה בפרויקטים של בנייה חדשה, בהריסת מבנים, בשיפוצים של מבנים, בסלילת כבישים ובהקמת תשתיות. רק פחות משישה מיליון טונות פסולת בנייה מגיעים לאתרי טיפול מוסדרים, ויותר ממיליון טונות פסולת בנייה מושלך לשטחים הפתוחים באופן בלתי חוקי. הגידול הצפוי בפסולת הבנייה מוערך ב-2% לשנה.

המצב הנוכחי מביא לבעיות סביבתיות וכלכליות קשות ולמפגעים תברואתיים ובטיחותיים, בין היתר פגיעה בשטחים הפתוחים, שריפות פסולת הפוגעות בבריאות הציבור, זיהום מי תהום וקרקעות ופגיעה במשק הנדל"ן ובהכנסות המדינה.

סמט פירט לחברי ועדת הפנים והגנת הסביבה את הבעיות העולות מהמצב הקיים בתחום פסולת הבנייה, ואת הפתרונות שתיקון החוק יאפשר. תהליך האיסוף והפינוי של פסולת הבנייה כולל משתתפים רבים, החל בקבלני בנייה, דרך מובילי הפסולת ועד מפעלי האתרים לטיפול בפסולת הבנייה. הצעת החוק נועדה לתקן את המצב הנוכחי, שבו חוליות רבות בשרשרת אינן מוסדרות באופן מלא, ולפיכך המעקב אחר אופן הטיפול בפסולת הבנייה והבקרה עליו לוקים בחסר.

 

צילום: המשרד להגנת הסביבה

 

סמט הבהיר לחברי הוועדה, כי מצד אחד קיים תמריץ שלילי למובילי פסולת בנייה שלא לפנות את הפסולת לאתרי טיפול מוסדרים אלא לחסוך בעלויות ולהשליך את הפסולת באופן לא חוקי, ומנגד קשה לאכוף עבירות מרובות בשטחים הפתוחים.

במסגרת תיקון החקיקה של המשרד להגנת הסביבה, יצרני הפסולת יחויבו להתקשר ישירות עם אתר קצה המורשה לקלוט פסולת בנייה, שאושר והוכר על ידי המשרד, ויוסדר הנושא של כלי אצירת הפסולת. מלבד הטלת חובה על יצרני הפסולת והגדלת האחריות של אתרי הקצה, הרשויות המקומיות יבצעו פיקוח ובקרה על הצבת כלי אצירה בתחום שיפוטן ופינוי לאתרי קצה.

החקיקה צפויה להגדיל את היקפי פסולת הבנייה שתיקלט באתרי הטיפול המוסדרים, והדבר יביא להגדלת היקפי המיחזור ולהגדלת היצע החומרים הממוחזרים לשימוש במקום חומרי כרייה וחציבה ראשוניים.

הצעת החוק תביא לפינוי הפסולת המושלכת היום בשטחים הפתוחים, המוערכת ב-1.1 מיליון טונות בשנה, למיתקנים מורשים. החיסכון הצפוי למשק בעקבות הצעת החוק הוא כ-70 מיליון שקל בשנה בעלות ניקוי ושיקום. החוק יביא להסדרת שרשרת הטיפול בפסולת בנייה, לצמצום ממשי של ההשלכה הפירטית של פסולת הבנייה ולשיפור איכות חיי התושבים והסביבה.

השרה סילמן בדיון: "ענף הבנייה הוא מהענפים הגדולים והחשובים במשק הישראלי. פסולת בניין נוצרת משאריות של חומרים המשמשים בבנייה חדשה, בשיפוץ של מבנים קיימים, בפיתוח תשתיות ומהריסת מבנים ותשתיות. השלכות פסולת בנייה בשטחים פתוחים פוגעת בסביבה, בבריאות הציבור, בבעלי החיים והיא מכת מדינה."

 

 

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
קבצים
מצגת המשרד להגנת הסביבה - תיקון חוק לטיפול בפסולת בניין
כותרת
תוכן