מגה קלינטק
חדשות
חדשות מקומיות
לעמוד קודם

מקורות לא תגדיל את היקף הזרמת החנקן למפרץ אילת

31/03/2024
זמן קריאה: 1.5 דק'

בדיון שקיימה הוועדה הבין-משרדית למתן הזרמת שפכים לים, נדחתה בקשת חברת מקורות להגדיל את היקף החנקן המוזרם למפרץ אילת. הוועדה אימצה את עמדת המשרד להגנת הסביבה, אשר התנגד לבקשה כחלק ממדיניות "אפס תוספת סיכון למפרץ אילת" ויעד הפחתה ל-22 טונות חנקן למפרץ. הדחייה התבססה על המלצות ועדת מומחים למפרץ אילת בעלי שם עולמי בכל הנוגע להזרמת חנקן.

בעקבות בקשתה של חברת מקורות להגדיל את נפח הזרמת החנקן למפרץ אילת מ-21 טונות בשנה ל-22 טונות בשנת 2024 ול-24 טונות בכל אחת מהשנים 2027-2025, קיימה הוועדה הבין-משרדית מספר דיונים במסגרת רחבה. הדיונים התקיימו לאור תוכניות המדינה לפתח את החקלאות בערבה התיכונה והדרומית כיעד, ומנגד חשיבות השמירה על מפרץ אילת כיעד אסטרטגי. כמו כן הובא בחשבון כי מלבד הזרמת החנקן מחברת מקורות, מתווספות 6 טונות חנקן ממזרימים נוספים קבועים, בהם מזרימים מענף החקלאות הימית ביבשה, ממכון מחקר לחקלאות ימית ומהמצפה התת-ימי.

הוועדה נימקה את דחייתה בסיכון ברור לאיכות המים במפרץ אילת שנוצר בעקבות הגדלת עומס החנקן, ובפרט סיכון של שונית האלמוגים, המוכח מדעית בממצאי הניטור הלאומי של מפרץ אילת. הוועדה השתכנעה כי הפגיעה הסביבתית העלולה להתרחש מהגדלת העומס והנזק לשונית האלמוגים, בלתי הפיכים, ויש לכך גם משמעויות כלכליות נלוות.

סמנכ"ל בכיר לאכיפה במשרד להגנת הסביבה, יצחק בן דוד (בנדה): "המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות עליונה בשמירה על שונית האלמוגים במפרץ אילת, שהיא נכס לאומי ועולמי. על כן יש להפחית לחצים מהים במפרץ אילת על ידי המשך שמירה על מדיניות אפס תוספת סיכון למפרץ ולשונית האלמוגים בעיר."

הזרמה לים כפופה להיתר הזרמה לים מהוועדה הבין-משרדית למתן היתרים להזרמת שפכים לים. הוועדה למתן היתרים להזרמה לים היא גוף סטטוטורי עצמאי, ועדה בין-משרדית הכוללת נציגים מהמשרדים הגנת הסביבה - יו"ר; חקלאות; ביטחון; בריאות; כלכלה; תיירות ותחבורה, וכן נציגות של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה.

 

שונית האלמוגים במפרץ אילת. צילום: דרור צוראל, המשרד להגנת הסביבה

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן