מגה קלינטק
חדשות
חדשות מקומיות
לעמוד קודם

תמיכה במערכי פסולת אזוריים

10/06/2024
זמן קריאה: 2 דק'

המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא לתמיכה באיגודי ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות. סך התמיכה יהיה 250 מיליון שקל מתקציב הקרן לשמירת הניקיון בעבור הקמת מערכי פסולת אזוריים חדשים והרחבת מערכים קיימים. בין השאר המערכים מתבססים על מערכי פיקוח ואכיפה טכנולוגיים כגון מעקב GPS על המשאיות המובילות את הפסולת באופן שכל ראש רשות יוכל בכל רגע נתון לדעת היכן המשאיות נמצאות. תמיכה זו תסייע בהתייעלות הטיפול ובפיתוח תשתיות אזוריות לצמצום הטמנה ועידוד המיחזור למשך 5 שנים (2025-2029).

שיעור הטמנת הפסולת בישראל הוא כיום 80%, מהגבוהים במדינות המפותחות, במידה רבה בשל היעדר תשתיות מיון וטיפול בפסולת. המדיניות למשק פסולת בר-קיימה של המשרד להגנת הסביבה, מקדמת צמצום פסולת במקור, שימוש מחדש ומיחזור פסולת כדי לצמצם את נפח ההטמנה.

תמיכת המשרד תסייע בהתייעלות ובשיפור של ניהול משק הפסולת בקרב אשכולות רשויות מקומיות שכבר מפעילות מערך אזורי והרחבתו לאשכולות נוספים. התמיכה תעודד הקמת מערכי איסוף וטיפול אזוריים בפסולת, אשר יביאו לידי ביטוי את יתרונות הגודל הגלומים בהקמת מערך אזורי ואף יגבירו את הכדאיות הכלכלית בהקמת מיתקנים לטיפול בפסולת, כל זאת כחלופה להטמנה.

זכאים להגיש בקשות תמיכה בעבור הקול הקורא איגודי ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות. כיום במדינת ישראל קיימים 12 איגודים מסוג זה, המאגדים בתוכם 166 רשויות ו-3.4 מיליון תושבים שהם 65% מהרשויות המקומיות במדינה ו-36% מסה"כ התושבים. עד כה תמך המשרד להגנת הסביבה ב-350 מיליון שקל בשבעת האשכולות הראשונים שהקימו מערכים אזוריים לטיפול בפסולת.

תמיכת המשרד באשכולות מסייעת ליישום של מדיניותו בתחום הפסולת על ידי הקמת מערכים אזוריים לאיסוף פסולת, הגברת המיחזור והקמת מערכים לפיקוח ואכיפה של ניהול הפסולת, בעיקר ברשויות בדירוג סוציואקונומי נמוך. כמו כן התמיכה סייעה לצמצם מפגעי פסולת ולהפחית את הטמנתה. המשרד רואה חשיבות רבה בהמשך התמיכה באשכולות הוותיקים, שתסייע לשמור על הרציפות התפקודית. זאת לצד הרחבת התמיכה בחמשת האשכולות החדשים כדי לקדם את הקמת המערכים האזוריים לטיפול בפסולת גם בקרב אשכולות אלו.

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "אתגר הטיפול בפסולת נהפך לאתגר הגדול של הרשויות המקומיות והאזוריות בישראל. אנחנו מבקשים להפוך את המשבר להזדמנות שתצמיח ותחזק את היכולת של הרשויות להתמודד עם אתגר הפסולת. זו בשורה גדולה והובלת שינוי של ממש.

"אנחנו מחזקים ומרחיבים את המערכים האזוריים לטיפול בפסולת: בתקצוב יוכנסו מערכי פיקוח ואכיפה טכנולוגיים כגון מעקב GPS על משאיות המובילות פסולת, לפיכך ראשי הרשויות המקומיות יידעו בכל רגע נתון היכן המשאיות נמצאות. תקצוב האשכולות יסייע ליישם את מדיניות המשרד לצמצום נפחי הטמנה, לעידוד מיחזור פסולת על כל סוגיה ולהקטנת עלויות הטיפול בפסולת לרשויות המקומיות. התמיכה גם תביא להתייעלות בביצוע האיסוף והטיפול בפסולת, לשיפור רמת השירותים לתושבי הרשויות בנושאים אלו ולהפחתת מפגעי פסולת בשטחים של אותן רשויות."

 

לפרטים נוספים

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן