מגה פרו מדיה

מידע אודות מערכת ניהול megapro.org.il

מערכת הניהול מאפשרת הוספה / עדכון / מחיקה של עמודים לאתר. המערכת פועלת בשיטה הירארכית משולבת בשיטת שיוך כמפורט בהמשך.

יצירת תכני האתר מבוססת על שתי יחידות הפועלות בנפרד.

 • מאגר תוכן
 • עמודי האתר אליהם משוייכים תכנים מהמאגר.


 מאגרי מאמרים, כתבות, ניוזלטרים ומוצרי יד שניה

המערכת מאפשר יצירת עמודים מלאים מבלי שיהיו כפופים לקבוצה או תת קבוצה. מערכת זו מאפשרת יצירת קבוצות, תת קבוצות וכו, בתוכה. המבנה ההירארכי מיועד לארגון התכנים מבלי שהדבר ישפיע על המבנה ההירארכי באתר.

בכדי ליצור עמוד יש להגדיר את ההירארכיה המובילה אליו. העמוד יווצר עם לחיצה על הוספת פריט. הפריט (מאמר, כתבה, מוצר וכו). המערכת תציג שורה הכוללת לחצנים. כל לחצן מטפל בהיבט של העמוד. הלחצנים מאפשרים:

 1. העלאת קבצים
 2. העלאת תמונות
 3. הטמעת סרטונים
 4. עדכון תוכן טקסטואלי

המערכת מאפשרת בניה של עמודי תוכן רבים במבנים רצויים שישוייכו בהמשך לקבוצות האתר.

תמונות יהיו מסוג jpg, png, gif. יש להקפיד על דחיסת תמונות jpg למניעת האטת האתר.
תמונות מוטמעות לתוך הנושא מתוך מאגר התמונות הראשי.
קבצים יהיו מסוג pdf.
סרטונים יוטמעו מהאתר youtube.com. מומלץ ליצור ערוץ ייעודי להטמעות.
בעת הזנת תוכן אפשר לשלב תמונות מאגר בגוף התוכן במידת הנדרש.

שילוב תמונות בגוף התוכן מחייב קיום תמונות במאגר. כל תמונה מכילה 4 לחצנים. הלחצנים מאפשרים הכנסת כל תמונה ב 25% רוחב, 33% רוחב, 50% רוחב ו 100% רוחב.
שימוש בלחצנים אלה מבטיח רספונסיביות מלאה בעת צפיה באתר. כל רוחב שיבחר יתורגם ל 100% בעת הצגה בטלפונים ניידים.

להלן דוגמה להצבת 4 תמונות ב 25% רוחב:

הצרת חלון הדפדפן תגרום לארבעת התמונות לעיל להתארגן בעמודה אחת שבה כל תמונה ברוחב 100% מחלון הדפדפן למעט שוליים.


 עמודי האתר

 מערכת עמודי האתר יוצרת את מבנה האתר. הרמות שונות הן:

 1. נושאים ראשיים - מוצגים בתפריט ראשי (בהיר)
 2. קבוצות - מוצגים בתת תפריט (כהה)
 3. תת קבוצות - הם מקבצים המוצגים תחת קבוצות. מוצגים בתפריט אנכי וככותרות בגלריות.
 4. תכנים - תכנים הם המאמרים, כתבות, ניוזלטרים וכו. אלה משוייכים לתת קבוצות.

הרמה האחרונה בכל מבנה מאפשרת שיוך תכנים שנוצרו מראש.

 

בהצגת תכנים לשיוך נפתחת רשימה שמכילה את הקבוצות שנוצרו מראש. המבנה אמור לאפשר איתור מהיר של תוכן. המבנה נקבע על ידי מנהל האתר.
הרשימה מאפשרת צפיה בעמודים שנוצרו תחת כל קבוצה. סימון תיבה יגרום לתוכן להשתייך לנושא. כל הנושאים שיסומנו יוצגו מתחת למנגנון השיוך מיד לאחר לחיצה על הלחצן שמירה.

התכנים המשוייכים לעמוד מאפשרים:

 • הגדרת סדר התצוגה
 • הסתרה / הצגה
 • בחירה בין מודעה צרה לרחבה בעמוד המקדים
  בחירה זו מאפשרת יצירת מבנה שמורכב מפריטים צרים ורחבים. אלה מוצגים בעמוד המקדים.
 • הסרת השיוך. הסרה לא מוחקת את הפריט המקורי. 
 • לחצן מעבר לפריט האב. הלחצן מוביל למאגר התכנים ומאפשר עדכון פרטי עמוד התוכן.
  חשוב! עדכון עמוד התוכן (עמוד אב) יגרום לעדכונו בכל העמודים אליהם שוייך.
  מעבר מתחום עמודי האתר לתחום מאגר התוכן מודגש באמצעות כותרת וצבע אופייניים לתחום.

חשוב: למניעת שגיאות, מוצגים עמודי האתר ומאגר כתבות / מאמרים בצבעים שונים. הצבע האדום מתייחס לעמודי האתר הגלויים לקהל. הצבע הסגול מתייחס למאגר שאינו מוצג לקהל ומשמש כמקור שיוך לעמודי האתר.


  באנרים - אנכיים ואופקיים

באנרים מוצגים בחלקו העליון של האתר ובצידו השמאלי. הבאנרים מתחלפים אקראית בעת גלישה באתר. לכל נושא ניתן להגדיר באנרים המשוייכים אליו.

באנרים אופקיים עליונים
באנרים בראש העמוד מוגדרים באמצעות לחיצה על תחום באנרים עליונים. המערכת מאפשרת הצבת מספר באנרים לא מוגבל והגדרת מספר התאים שיוצגו. כל תא מציג באנרים מתחלפים אקראית.
המערכת מאפשרת יצירת מקבצי באנרים עליונים רבים. המקבצים אינם מוצגים באתר ומשמשים לשיוך לנושא. המשמעות היא שניתן ליצור מערך באנרים עליונים שונה לכל נושא מנושאי האתר הראשיים.
שיוך מערך באנרים לנושא ניתן לעדכון בכל עת במידת הנדרש.

באנרים אנכיים
באנרים אנכיים בצידו של כל עמוד, מוגדרים באמצעות לחיצה על תחום באנרים צד. המערכת מאפשרת הצבת מספר באנרים לא מוגבל והגדרת מספר התאים שיוצגו. כל תא מציג באנרים מתחלפים אקראית.
המערכת מאפשרת יצירת מקבצי באנרים אנכיים רבים. המקבצים אינם מוצגים באתר ומשמשים לשיוך לנושא. המשמעות היא שניתן ליצור מערך באנרים אנכיים שונה לכל נושא מנושאי האתר הראשיים.
שיוך מערך באנרים לנושא ניתן לעדכון בכל עת במידת הנדרש.

עמודי האתר - רמה 1
הרמה הראשונה של עמודי האתר מייצרת את יחידת הניווט האופקית הראשית. יחידת ניווט זו מצויה מתחת לראש האתר וצבעה אפור בהיר.

צבעים וסמלי נושאים
התמונה לעיל מציגה את האפשרות להעלות תמונה בודדת. תמונה זו מייצגת את הלוגו / סמל של הנושא הראשי. התמונה מוצגת בראש האתר header בכל עמודי הנושא.
למניעת קפיצות לא רצויות בראש האתר יש להקפיד להעלות תמונות שנמצאות במימדי עמוד זהים.
חשוב: התמונות המוצגות בראש האתר header הן מסוג svg. סוג זה הוא וקטורי. לתמונה אין מימדי canvas מאחר והיא לא ממוקמת על canvas (כפי שהדבר בא לידי ביטוי בתוכנת פוטושופ). נובע מכך שחובה להגדיר את מימדי האזור של התמונה (crop area).
בתוכנת אילוסטרייטור הגדרת ה crop area מבוצעת באמצעות crop area tool. הקטנת ה crop area אינה מקטינה את התמונה. יש להקטין את התמונה ידנית לאחר הקטנת ה crop area.

בנוסף ניתן להגדיר את את צבע הרקע וצבע הטקסט בראש האתר. יש להקפיד ליצור ניגוד בין צבע הרקע לצבע הטקסט.

עמודי האתר - רמה 2
הרמה השניה של עמודי האתר מייצרת את יחידת הניווט האופקית משנית. יחידת ניווט זו מצויה מתחת ליחידת הניווט הראשית וצבעה אפור כהה.
כל נושא מכיל את הנושאים הרלוונטיים לו. בעת המעבר בין נושאים יוצגו קישורים שונים ביחידת הניווט המשנית בהתאם למבוצע ברמה 2 של עמודי האתר.

עמודי האתר רמה 3 
הרמה השלישית של עמודי האתר מייצרת את יחידת הניווט האנכית בעמודים שאינם ראשיים.
בעמודים ראשיים מוצגת הכותרת של רמה זו כמלבן שחוצץ בין תת הנושאים השונים.

נתונים

מערכת הניהול מכילה נתונים. הנתונים המוצגים במערכת הם:


 • נתוני נרשמים באמצעות טופס  צור קשר

 • נתוני נרשמים באמצעות טופס פרסמו אצלנו

 • תגובות מבקרים

נתוני טופס צור, טופס פרסמו אצלנו ותגובות מבקרים נשלחים במייל ונרשמים במערכת במקביל. 
נתוני טופס צור קשר ונתוני טופס פרסמו אצלנו מכילים איזכור של הנושא שממנו נשלחו הנתונים. איזכור זה מוצג במייל וברשימה במערכת הניהול.
תגובות מבקרים מחייבות אישור לצורך הצגה באתר.

מאגרי עמודים / תמונות 
מאגרי תמונות / עמודים משמשים לשיוך לעמודים. השיוך מבוצע תוך צפיה ברשימות שמהן ניתן לבחור פריטים לשיוך. בחלוף הזמן עשויים להווצר מאגרים רבים. המאגרים מוצגים בברירת מחדל בעמודים בהם נדרש לשייך עמודים שלמים או תמונות.
למניעת עומס ברשימות העמודים / תמונות ניתן להסתיר מערכי עמודים / תמונות. ההסתרה מתייחסת לרשימות במערכת הניהול בלבד ואינה מתייחסת לאתר הגלוי לקהל. בעל עת ניתן להציג מערכי עמודים / תמונות שהוסתרו.

הסתרת מערכי עמודים ותמונות אינה משנה את השיוך. ההסתרה מאפשרת הצגה של פחות נתונים ברשימות השיוך. בדרך זו מתאפשרת עבודה מהירה במערכת למרות שכמות הנתונים עשויה להיות גדולה.


תאריך: 21/03/21 - מערכות שהתווספו עודכנו.

באנרים אופקיים עליונים:

 

כותרת
תוכן