מגה מוטור
מגה מוטור ראשי
מגה הסעות
לעמוד קודם

עתירה מנהלית: מוני סיטון נגד החברה המאוחדת לתיירות

21/06/2022
זמן קריאה: 2 דק'

חברת ההסעות מוני סיטון הגישה עתירה מנהלית להורות על ביטול זכייתה של החברה המאוחדת לתיירות מבני ברק, שבבעלות חברת דן, במכרז של רשות שדות התעופה למתן שירותי הסעות לעובדי הרשות ואחרים המורשים מטעמה, ולהצהיר כי היא אשר הצעתה דורגה שנייה, הזוכה במכרז.

בית המשפט המחוזי בתל אביב התבקש גם להורות על עיכוב ההתקשרות בין הרשות לבין החברה המאוחדת לתיירות, וזאת עד להכרעת בית המשפט בעתירה. השירותים נשוא המכרז ניתנים כיום לרשות על ידי חברת ההסעות מוני סיטון מכוח המכרז הקודם, וזאת לדברי החברה, במחיר נמוך מהמחיר שהציעה החברה לתיירות במכרז הנוכחי.

בעתירה נטען, כי ועדת המכרזים הסתנוורה מהצעת המחיר של החברה המאוחדת לתיירות עד כדי כך שהתעלמה מדרישות תנאי הסף שהיא עצמה קבעה, באופן שהביא אותה לעשות כל אשר לאל ידה כדי להכשיר את הצעתה של החברה לתיירות, על אף שמדובר בהצעה פסולה, שאינה עומדת בתנאי הסף למכרז.

תנאי סף במסמכי המכרז קובע, כי לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף נדרש המציע להציג לפחות 25 כלי רכב מסוג אוטובוס זעיר המצויים בבעלותו, ואשר מתאימים להסעות של עד 16 נוסעים בישיבה. ואולם החברה המאוחדת לתיירות הציגה רק עשרה כלי רכב מסוג אוטובוס זעיר המתאימים להסעות של עד שישה נוסעים בישיבה ו-15 כלי רכב מסוג אוטובוס זעיר המתאימים להסעה של עד 19 נוסעים בישיבה.

לפיכך, נטען בעתירה, נפל בהצעתה של החברה המאוחדת לתיירות פגם מהותי המחייב את פסילתה וביטול ההכרזה על זכייתה, מאחר שלא הציגה את הכמות הנדרשת של כלי רכב מסוג אוטובוס זעיר המתאימים לתנאי הסף שבמכרז.

לדברי מוני סיטון המספקת שירותי הסעות בכל הארץ משנת 1984, בהחלטת ועדת המכרזים ובהתנהלותה של רשות שדות התעופה נפלו שגיאות מהותיות המחייבות את התערבות של בית המשפט, וכי עליו להורות על ביטול החלטת הוועדה ובתוך כך על ביטול זכייתה של החברה המאוחדת לתיירות במכרז.

כמו כן יש להכריז על מוני סיטון כזוכה במכרז, שכן הצעתה דורגה במקום השני, והיא כשרה ומלאה, ועומדת בכל דרישות המכרז ללא כחל וסרק, ובמחיר סביר ומאוזן התואם את השירותים נשוא המכרז.

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
למידע
כותרת
תוכן
close
Shopping Cart
Your cart is empty