מגהמה - ציי רכב
מקצוענים בשטח
איגוד השמאים בישראל
לעמוד קודם

תלונת איגוד השמאים נגד התנהלות מנורה

22/02/2022
זמן קריאה: 1.5 דק'

במקרה של מחלוקת המתעוררת לגבי גובה השומה שקבע שמאי שלקח מבוטח באופן פרטי לבין זו שקבע שמאי שנבחר מתוך רשימת שמאי חוץ של חברת הביטוח, זכאי כל מבוטח לפנות למנגנון שמאי מכריע. אפשרות זו חוסכת למבוטח זמן, כסף וריצות לבתי משפט. מבוטח שפונה למוקד של שמאי מכריע, מקבל הסבר קצר על ההליך ומופנה לשמאי מתוך רשימת שמאים מכריעים. על סמך פניות מכמה וכמה שמאים שהגיעו לאחרונה, אנו נתקלים במקרים של ניצול המנגנון למטרות השונות מייעודו.
לאחרונה העביר איגוד השמאים תלונה לרשות שוק ההון בנושא פגמים לכאורה שהתגלו בהפעלתו של מנגנון שמאי מכריע. על פי תלונה שהגיעה אל משרדי האיגוד והועברה אל רשות שוק ההון לאחר שנבחר שמאי מכריע, שמאי בקר מטעם המבטחת ביקש להחליפו, והשמאי המכריע הוחלף, אף שעל פי דין אין למבטחת זכות לדרוש החלפת שמאי.
רשות שוק ההון העבירה לאיגוד תשובה תמוהה, לפיה אף שהיא האחראית להקמתו של מנגנון שמאי מכריע (מכוח חוזר שמאות רכב רכוש וצד ג' 2007-1-8, אשר שולב בקודקס הרגולציה), ואף שקיבלה לפני שנים הודעה כי איגוד השמאים הפסיק לממן את הפעלת המנגנון, מוצאת היא לציין כי היא מסירה כל אחריות מאופן הפעלת המנגנון. ציטוט ממכתבה: "נבקש להזכיר שמנגנון זה מופעל על ידי איגוד חברות הביטוח ואיגוד השמאים, ולרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון אין מעורבות בתפעולו."
המנגנון שהוקם מכוח החוזר האמור נועד לתת למבוטחים מענה מקצועי ומהיר למחלוקות מקצועיות. תפקידה של רשות שוק ההון הוא להגן על המבוטחים, ולפיכך מצאה לנכון להקים את מנגנון השמאי המכריע. כיצד אם כן יכולה היא לקבוע כי אין לה כל מעורבות בתפעולו?
לא רק שרשות שוק ההון סבורה כי תפקידם של שמאים החברים באיגוד הוא לממן מקופת האיגוד את המנגנון שהוקם על ידי המפקח, אלא שהיא סבורה כי דרישתה זו פותרת אותה מאחריות לכשלים שמתגלים בהתנהלותו של המנגנון.
בכוונת האיגוד לשקול את המשך צעדיו בנושא, ובכלל זה לנקוט הליך משפטי כדי לכפות על הרשות לממש את אחריותה כלפי ציבור המבוטחים.

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן