מגה מבנים
כתבות
מגה משפט מבנים
לעמוד קודם

רישום בעלות במסגרת בית משותף

18/09/2023
זמן קריאה: 1.5 דק'

37 מתוך 47 בעלי דירות בבניין ברחוב מארק שאגל (7, 7 א, 9) בת"א הגישו תביעה על סך 3.7 מיליון ש"ח נגד החברות היזמיות יסודות יניב ופרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבנייה שמהן רכשו את דירותיהם, ונגד בעלי החברות, ניסים ושמשון יניב. נטען להפרת מחויבותן החוזית ועל פי הדין לרשום בלשכת רישום מקרקעין את הבעלות שלהם במסגרת בית משותף.

בתביעה מצוין, כי הבניין קיבל טופס 4 לאכלוס בסוף חודש אוקטובר 2007, וכי הנתבעים התנהלו במשך 16 שנה בחוסר מעש מכוון ובאדישות לנזקים שהם גורמים לתובעים, לרשלנות ולהפרות שהם מבצעים, בכך שאינם מכבדים את הוראות הסכמי המכר שעליהן התחייבו, ובכך שהם שווי נפש לנזק הרב הנגרם לתובעים עקב אי רישום בעלותם במסגרת רישום בית משותף מורכב (שבו שלושה אגפים), כמתחייב מהדין ומהחוזה.

בתביעה נאמר, כי כל השנים הנתבעים ניסו לתרץ את הפרת החוזה והדין באי רישום הבית המשותף בכך שחלק מבעלי הדירות ביצעו חריגות בנייה. ואולם על פי הדין אין בתירוץ שחוק זה כדי להוות עילת הגנה ראויה לנתבעים. זאת מאחר שבשנים הראשונות לאחר מסירת הדירות כמעט לא היו חריגות בנייה בבניין, וקל היה, בשקידה ראויה ומחויבת על פי הדין, לרשום בתוך כשנתיים את הבית המשותף.

במהלך אותה תקופה בת 16 שנה, נאמר בתביעה, גובים הנתבעים בכל העברת זכויות בבניין 1.5% מסכום כל עסקה, תוך ניצול לרעה שלא כדין, לא בדרך מקובלת ולא בתום לב, את הוראות הסכמי המכר האחרות הנוגעות במהותן לתקופה קצרה של כשנה עד ארבע שנים מיום קבלת טופס 4 ומסירת הדירות לרוכשים ועד לרישום הבית המשותף.

בתביעה מצוין, כי מדובר בסך של כ-100,000 ש"ח בכל עסקה, ובסה"כ עד היום במסגרת 38 עסקאות שבגינן גבו הנתבעים מדובר ב-3.8 מיליון ש"ח, רק משום שהם מעכבים בכוונת מכוון את רישום הבית המשותף, רישום שיגרום למגינת ליבם להפסקת הגזל כאמור.

בית המשפט מתבקש לחייב את הנתבעים להשלים את רישום הבית המשותף בתוך שישה חודשים מיום פסק הדין, ולפצות את בעלי הדירות בגין 16 שנות ההפרה ובגין נזקיהם הבלתי ממוניים המתבטאים בעוגמת נפש.

לצרכי אגרה מעמידים התובעים סך של 100,000 ש"ח כפיצוי נתבע לכל אחד מבין 37 בעלי הדירות המשותפים בתביעה זו, ובסה"כ 3.7 מיליון ש"ח.

 

 

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן