מגה מזון
מדורים
מגה סטטיסטיקה
לעמוד קודם

החקלאות בישראל בשנת 2023

10/06/2024
זמן קריאה: 3.5 דק'

בשנת 2023 ערך התפוקה החקלאית היה כ-37.7 מיליארד ש"ח (גידולים צמחיים - 20.7 מיליארד ש"ח ובעלי חיים - 17.0 מיליארד ש"ח), עלייה של 8.3% לעומת שנת 2022.

התוצר המקומי הגולמי בחקלאות (ערך התפוקה החקלאית פחות התשומה הקנויה כגון דשנים וחומרי הדברה, כולל בלאי) היה 17.9 מיליארד ש"ח. התוצר המקומי הנקי (תוצר מקומי גולמי בחקלאות ללא בלאי) היה 15.5 מיליארד ש"ח, עלייה של 25.3% לעומת שנת 2022. לתוצר הנקי נוספו כ-1.7 מיליארד ש"ח פיצויים ותקבולים בענף (כגון פיצויים מביטוח, פיצויי מס רכוש ורפורמות בענף), עלייה של 23.2% לעומת השנה הקודמת.

היתרה לחקלאים, לאחר ניכוי התמורה למשרות שכיר, הייתה בשנת 2023 9.3 מיליארד ש"ח, עלייה של 53.9% לעומת שנת 2022. בחישוב היתרה לא הופחתו תשלומי הריבית שמשלמים החקלאים בעבור פעולות ייצור.

 

תרשים 1 - חשבון ענף החקלאות 2023 (במיליארדי ש"ח)

 

בשנת 2023 ערך התפוקה הכולל עלה ב-8.3% בעקבות עלייה של 8.5% במחירי התפוקות החקלאיות וירידה קלה של 0.3% בכמות התפוקה החקלאית. בד בבד ערך תפוקת בעלי החיים עלה ב-9.0% וערך התפוקה הצמחית עלה ב-7.7%.

 

תרשים 2 - אחוז השינוי בערך התפוקה החקלאית כל שנה לעומת קודמתה

 

לעומת השנה הקודמת, חלקה של תפוקת הגידולים הצמחיים (הכוללים בעיקר את הענפים ירקות, תפו"א ומקשה ומטעים) מסך התפוקה ירד מ-55.4% ל-54.9%. בד בבד עלה חלקה של תפוקת בעלי חיים ותוצרתם (בעיקר בקר, צאן ועופות) מ-44.6% ל-45.1%.

 

תרשים 3 - ערך התפוקה החקלאית לפי ענף

 

כמות התוצרת הצמחית ירדה ב-2.1%. בכמות הפירות (ללא הדרים) חלה ירידה של 6.0%, בכמות הירקות, תפוחי אדמה ומקשה חלה ירידה של 3.3%, בכמות גידולי השדה חלה ירידה של 3.5%, ובכמות פרי ההדר חלה עלייה של 1.9%.

שינויים בולטים: כמות העגבניות לתעשייה עלתה ב-20.8%, כמות עגבניות השרי עלתה ב-17.9%, כמות האשכוליות עלתה ב-17.0%, כמות הדובדבנים עלתה ב-15.4%, וכמות הבננות עלתה ב-8.0%. לעומת זאת כמות המשמש ירדה ב-31.2%, כמות תות השדה ירדה ב-25.8%, כמות האפרסמון ירדה ב-25.2%, כמות החסה ירדה ב-22.6%, כמות האשכוליות ירדה ב-20.7%, כמות החמניות ירדה ב-20.0%, כמות הכותנה (סיבים וגרעינים) ירדה ב-19.1%, וכמות אגוזי האדמה ירדה ב-16.9%.

כמות הנטיעות החדשות ירדה ירידה קלה של 1.3%, מתוך זה בולטת הירידה בנטיעות של ענבי מאכל (55.3%). ירדו הנטיעות של הדרים צעירים (5.2%) אך עלו הנטיעות של סובטרופיים (18.0%).

בתפוקת בעלי החיים הייתה עלייה כמותית של כ-2.1%. כמויות הדגים עלו ב-10.5%, ובענף העופות חלה עלייה של 5.5%, בעיקר בשל גידול בכמות האפרוחים ב-7.1%. לעומת זאת כמות חלב העיזים ירדה ב-28.9%, כמות הדבש ירדה ב-22.2%, וכמות החזירים ירדה ב-4.7%.

כמות היצוא החקלאי עלתה ב-3.0%. שינויים בולטים: היצוא של קליפים עלה ב-25.3%, יצוא הזרעים לירקות עלה ב-25.2%, יצוא התמרים עלה ב-18.7%, והיצוא של תפוח אדמה עלה ב-8.7%. לעומת זאת יצוא האפרסמון ירד ב-56.7%, יצוא אגוזי האדמה ירד ב-28.6%, יצוא הכותנה (סיבים) ירד ב-19.5%, יצוא הבטטות ירד ב-18.3%, יצוא הרימונים ירד ב-15.9%, ויצוא גידולי תבלין, רפואה ובושם ירד ב-15.2%.

38.9% מכל ערך הייצור החקלאי נמכרו לשוק המקומי: 39.3% לתעשייה, 12.7% ליצוא ו-9.1% סופקו לתוצרת ביניים. בענף הגידולים הצמחיים, 61.9% מערך התפוקה נמכרו לשוק המקומי, 23.0% ליצוא, 10.2% לתוצרת ביניים ו-4.9% סופקו לתעשייה. בענף בעלי החיים, 81.3% מערך התוצרת הופנו לתעשייה, 10.8% לשוק המקומי, 7.6% לתוצרת ביניים ו-0.3% ליצוא.

בערך התפוקה החקלאית המיועדת לשוק המקומי חלה עלייה של כ-9.0%. התפוקה לשוק המקומי ירדה ב-1.1%, ואילו מחירי התפוקה החקלאית לשוק המקומי עלו ב-10.2%.

לוח א - שינויים בכמות התפוקה החקלאית ובמחיר, כל שנה לעומת קודמתה (אחוזים), לפי יעדים
שינוי שנה סך הכול שוק מקומי תעשייה יצוא תוצרת ביניים ועודפים
אחוז שינוי כמותי 2016 5.4 8.8 6.8 0.4 -4.3
2017 0.8 0.2 3.5 -3.1 0.6
2018 -2.2 -1.9 -2.6 -4.1 2.7
2019 0.3 0.5 3.6 -5.6 -3.7
2020 -1.2 0.0 1.2 -12.8 3.5
2021 2.2 2.9 -0.8 8.5 1.3
2022 4.3 5.5 4.3 1.6 2.8
2023 -0.3 -1.1 -1.6 3.0 4.9
אחוז שינוי במחיר 2016 1.3 7.0 -4.0 2.9 -3.0
2017 -1.4 -3.9 -2.0 4.9 0.8
2018 4.7 10.0 2.9 -1.6 0.3
2019 -0.1 -2.4 -0.7 4.7 5.7
2020 1.0 2.4 -0.7 2.9 -0.7
2021 2.8 2.0 8.7 -8.1 0.4
2022 2.8 -4.0 10.1 -0.8 9.1
2023 8.5 10.2 7.3 10.9 3.6

הרכב ערך התשומה הקנויה בשנת 2023 נותר דומה להרכב בשנים הקודמות. הרכיב העיקרי היה מספוא, שהוא כ-41.1% מהתשומות החקלאיות (ללא בלאי). אחריו דורגו מינהל ושונות (ביטוח, ארגון, שירותים וטרינריים, הנהלת חשבונות ועוד) וחלפים ותיקונים, וכן דלק, שמנים וחשמל שהם 13.6% ו-11.3% מסך התשומה הקנויה ב-2023, בהתאמה.

מחירי התשומה הקנויה בחקלאות עלו ב-1.4%. מחירי חומרי הרבייה (אפרוחים, זרעים ושתילים) עלו ב-4.5%, ומחירי המספוא עלו ב-3.7%. לעומת זאת מחירי הדשנים והזבל ירדו ב-9.2%.

סך כמות התשומה הקנויה עלתה ב-2.3%, כמות חומרי ההדברה עלתה ב-7.8%, כמות חומרי הרבייה - אפרוחים, זרעים ושתילים - עלתה ב-2.9%, כמות הדלק, השמנים והחשמל עלתה ב-2.4% וכמות המים עלתה ב-1.5%. לעומת זאת כמות הדשנים והזבל ירדה ב-8.6%, כמות ההובלה השכורה ירדה ב-8.5% וכמות המספוא שסופקה לחקלאות ירדה ב-5.4%.

 

תרשים 4 - ערך התשומה הקנויה בחקלאות (ללא בלאי)

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן