מגה תעשיות
חדשות
מגה סטטיסטיקה
לעמוד קודם

סחר חוץ לפי ארצות בשנת 2022

24/01/2023
זמן קריאה: 5 דק'

השוואה בין סחר חוץ בשנת 2022 לשנת 2021:

* הארצות שבהן נרשם עיקר העלייה ביצוא הסחורות (ללא יהלומים) הן ארה"ב, הודו, אירלנד, הממלכה המאוחדת, ברזיל וקפריסין.

* הארצות שבהן נרשם עיקר העלייה ביבוא הסחורות (ללא יהלומים) הן סין, צרפת, ארה"ב, טורקיה, איחוד האמירויות, גרמניה והולנד.

* הארצות העיקריות שאיתן נרשם עודף בסחר סחורות (ללא יהלומים) הן ארה"ב, הודו, ברזיל, קפריסין ואירלנד.

* הגירעון הגדול ביותר (ללא יהלומים) נרשם עם סין, שוויץ, גרמניה, טורקיה ואיטליה.

נתוני המגמה בחודשים האחרונים (אוקטובר-דצמבר 2022): ירידה ביצוא הסחורות מרוב ארצות הסחר וירידה ביבוא הסחורות מרוב ארצות הסחר.

בשנת 2022 הסתכם יצוא הסחורות (ברוטו) ב-243.8 מיליארד ש"ח, עלייה של 49.8 מיליארד ש"ח (25.6%) לעומת 2021. יבוא הסחורות (ברוטו) הסתכם ב-361.8 מיליארד ש"ח, עלייה של 64.4 מיליארד ש"ח (21.6%). בשנת 2022 הסתכם הגירעון בסחר הסחורות (ברוטו) ב-118.0 מיליארד ש"ח, עלייה של 14.2% לעומת הגירעון בשנת 2021.

סיכומי הסחר שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלמדים על עלייה ביצוא בכל קבוצות הארצות: יצוא הסחורות לארצות אירופה עלה ב-30.7% (20.1 מיליארד ש"ח), יצוא הסחורות לארצות אסיה עלה ב-25.3% (11.6 מיליארד ש"ח), יצוא הסחורות לארצות אמריקה עלה ב-23.2% (14.4 מיליארד ש"ח) ויצוא הסחורות לשאר ארצות העולם עלה ב-17.9% (3.7 מיליארד ש"ח).

יבוא הסחורות משאר ארצות העולם עלה ב-66.7% (20.6 מיליארד ש"ח), יבוא הסחורות מארצות אסיה עלה ב-25.2% (20.7 מיליארד ש"ח), יבוא הסחורות מארצות אמריקה עלה ב-17.4% (5.7 מיליארד ש"ח) ויבוא הסחורות מארצות אירופה עלה ב-11.4% (17.4 מיליארד ש"ח).

הגירעון בסחר הסחורות עם ארצות אסיה הסתכם בשנת 2022 ב-45.3 מיליארד ש"ח, לעומת 36.2 מיליארד ש"ח בשנת 2021 - עלייה של 25.2%. הגירעון עם ארצות אירופה הסתכם בשנת 2022 ב-83.4 מיליארד ש"ח - ירידה של 3.2% לעומת הגירעון בשנת 2021. הגירעון בסחר הסחורות עם שאר ארצות העולם הסתכם בשנת 2022 ב-27.1 מיליארד ש"ח.

לעומת זאת בסחר הסחורות עם ארצות אמריקה היה עודף שהסתכם ב-37.9 מיליארד ש"ח, לעומת עודף של 29.3 מיליארד ש"ח בשנת 2021 - עלייה של 29.5% לעומת העודף של 2021.

 

קבוצות ארצות עיקריות במיליוני ₪ (נתונים מקוריים) מאזן ינואר - דצמבר 2022 מאזן ינואר - דצמבר 2021 יצוא ינואר - דצמבר 2022 יצוא ינואר- דצמבר 2021 יבוא ינואר- דצמבר 2022 יבוא ינואר- דצמבר 2021
סה"כ (ברוטו ללא יהלומים) -133,323.4 -111,646.1 207,369.5 165,822.7 340,692.9 277,468.8
אירופה -85,634.7 -84,732.5 77,100.0 59,887.4 162,734.7 144,619.9
מזה: האיחוד האירופי -54,268.9 -52,541.3 55,467.5 43,519.7 109,736.4 96,061.0
אסיה -45,023.9 -35,894.2 48,296.0 37,618.6 93,319.9 73,512.8
מזה: סין -28,894.0 -20,634.4 15,147.1 13,923.6 44,041.1 34,557.9
אמריקה 23,531.0 17,704.0 59,132.0 48,219.1 35,601.0 30,515.1
מזה: ארצות הברית 15,615.0 13,271.3 45,009.6 38,776.9 29,394.6 25,505.6
שאר הארצות -26,195.8 -8,723.4 22,841.5 20,097.6 49,037.3 28,821.0

 

פירוט הממצאים השנתיים

התפתחות סחר הסחורות בשנת 2022 לעומת שנת 2021 הושפעה בעיקר משינויים במחירי הסחורות, הן ביבוא והן ביצוא, שנמשכו בשנת 2022. נוסף על כך הושפע סחר הסחורות משינויים בערך השקל לעומת המטבעות האחרים שבהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא.

 

יצוא סחורות לפי קבוצות ארצות 2022 (ללא יהלומים)

יבוא סחורות לפי קבוצות ארצות 2022 (ללא יהלומים)

סחר ביהלומים

יצוא היהלומים (ברוטו) הסתכם בשנת 2022 ב-36.4 מיליארד ש"ח, גבוה ב-29.1% מ-2021. יעדי היצוא העיקריים של יהלומים היו ארצות הברית (47%), שוויץ (10%), הודו (8%), הונג קונג (8%), בלגיה (7%) והממלכה המאוחדת (4%).

יבוא יהלומים (ברוטו) הסתכם בשנת 2022 ב-21.1 מיליארד ש"ח, גבוה ב-5.6% מ-2021. הארצות העיקריות שמהן יובאו יהלומים היו בלגיה (25%), הודו (21%), ארה"ב (14%) איחוד האמירויות (8%) והונג קונג (8%).

התפתחות הסחר לפי ארצות בחודשים האחרונים

להלן נתונים על יצוא הסחורות: אוקטובר עד דצמבר 2022 לעומת יולי עד ספטמבר 2022.

נתוני המגמה לאחר ניכוי השפעות עונתיות וגורמים בלתי סדירים, מלמדים על ירידה של 8.9% בחישוב שנתי ביצוא הסחורות (ללא אוניות, מטוסים ויהלומים) בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2022. זאת לאחר עלייה של 6.7% בחישוב שנתי בחודשים יולי-ספטמבר 2022.

יצוא הסחורות לאירופה ירד בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2022 ב-26.3% בחישוב שנתי (ירידה של 2.5% בממוצע לחודש), לאחר עלייה של 7.1% בחודשים יולי עד ספטמבר 2022. יצוא הסחורות לארצות האיחוד האירופי ירד ב-22.3% בחישוב שנתי (2.1% בממוצע לחודש) לאחר עלייה של 12.5% בחודשים יולי עד ספטמבר 2022.

 

שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת.

 

יצוא הסחורות לארצות אסיה ירד ב-26.4% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2022 (ירידה של 2.5% בממוצע לחודש), בהמשך לירידה של 10.0% בחודשים יולי עד ספטמבר 2022. יצוא הסחורות לסין ירד ב-55.4% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האמורים (6.5% בממוצע לחודש), בהמשך לירידה של 31.1% בשלושת החודשים שקדמו להם (ירידה של 3.1% בממוצע לחודש).

 

שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת.

 

יצוא הסחורות לארצות אמריקה ירד בשלושת החודשים האחרונים ב-6.4% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 8.2% בחודשים יולי - ספטמבר 2022. יצוא הסחורות לארצות הברית עלה בשלושת החודשים האחרונים ב-8.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 21.6% בחודשים יולי עד ספטמבר 2022.

 

שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת.

 

יצוא הסחורות לשאר ארצות העולם ירד ב-22.4% בחישוב שנתי בשלושת חודשים האחרונים (2.1% בממוצע לחודש), בהמשך לירידה של 7.9% בחודשים יולי עד ספטמבר 2022.

 

שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת.

 

להלן נתונים על יבוא סחורות: אוקטובר עד דצמבר 2022 לעומת יולי עד ספטמבר 2022.

יבוא הסחורות (ללא אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה) ירד על פי נתוני המגמה ב-2.4% בחישוב שנתי בשלושת החודשים האחרונים של שנת 2022, לאחר עלייה של 3.2% בחישוב שנתי ביולי-ספטמבר 2022.

היבוא מארצות אירופה ירד ב-8.2% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2022, בהמשך לירידה של 0.9% בחודשים יולי עד ספטמבר 2022. היבוא מארצות האיחוד האירופי ירד ב-8.6% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2022, לאחר עלייה של 3.1% בחודשים יולי עד ספטמבר 2022.

 

שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת.

 

בשלושת החודשים האחרונים עלה יבוא הסחורות מארצות אסיה ב-5.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 7.5% בחישוב שנתי בחודשים יולי - ספטמבר 2022.

על פי נתוני המגמה, יבוא הסחורות מסין עלה ב-15.8% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר - דצמבר 2022, בהמשך לעלייה של 8.7% בחודשים יולי - ספטמבר 2022.

 

שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת.

 

על פי נתוני המגמה, יבוא הסחורות מאמריקה נותר ללא שינוי בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2022, לאחר עלייה של 8.4% בחודשים יולי עד ספטמבר 2022.

 

שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת.

 

על פי נתוני המגמה, יבוא הסחורות מארה"ב ירד ב-12.1% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2022, לאחר עלייה של 9.5% בחודשים יולי עד ספטמבר 2022. היבוא משאר ארצות העולם ירד ב-28.0% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של %6.3 בחודשים יולי עד ספטמבר 2022.

 

שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת.

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
למידע
כותרת
תוכן
close
Shopping Cart
Your cart is empty