מגה תעשיות
כתבות
מגה משפט תעשיות
לעמוד קודם

הסדר פשרה בייצוגית נגד חברת הגז גז יגל

02/04/2024
זמן קריאה: 3 דק'

חברת הגז גז יגל נתבעה על חיוב לקוחות בדמי שימוש קבועים ללא פירוט, בניגוד לחוק. למרות כפירתה בסעיפי התביעה הסכימה החברה להשיב ללקוחותיה 1.1 מיליון שקלים במסגרת פשרה בין הצדדים, שאושרה על ידי בית המשפט.

כבוד השופט יחזקאל קינר מבית המשפט המחוזי מחוז מרכז בלוד, קיבל הסדר פשרה שנחתם בין גז יגל לשיווק והפצה של גז לבין מספר תובעים שהגישו בקשה לתובענה ייצוגית נגד החברה. התובעים, המיוצגים על ידי עורך הדין אהוד גרי ממשרד עורכי הדין סרוסי ושות' טענו בתביעתם, כי חברת הגז הכלילה בחשבונות הגז שמסרה להם סעיף של דמי שימוש קבועים, ללא פירוט השירותים הנכללים בדמי השימוש, בניגוד לחוק הגנת הצרכן.

לדברי עו"ד גרי, על פי סעיף 13 ב' (ב'3), משנת 2018 כל החברות במשק מחויבות לפרט בחשבונית החודשית את רכיבי דמי השימוש הקבועים, לרבות עלותם היחסית. ללא פירוט כאמור הן מנועות מלגבות דמי שימוש. חברת גז יגל לא פירטה את רכיבי דמי השימוש בחשבוניות החיוב שמסרה ללקוחותיה, המנויים למערכת גז מרכזית בבניינים משותפים, וזאת בניגוד לדין.

חברת הגז הגישה תשובה לבקשת האישור, ובה דחתה את כל סעיפי התביעה. בין השאר טענה, כי לא נגרם כל נזק מוחשי ללקוחות החברה, וכי לקוחות אלה, שזכו להנחה בשל השתייכותם למערכת גז מרכזית, נהנו מגז במחיר מוזל יחסית לשוק. כל פיצוי שיינתן להם יפגע בהכנסות החברה באופן לא מידתי.

התובעים ובאי כוח החברה ניהלו שישה דיוני קדם משפט, שכללו מאמצי פשרה שקידם בית המשפט. לאחר משא ומתן ממושך שכלל הליך גישור באמצעות כב' השופט בדימוס אבי זמיר, הגיעו הצדדים להסדר פשרה שהוגש בחודש מאי האחרון לאישורו של בית המשפט.

על פי הסדר הפשרה, חברת הגז תפצה כ-18 אלף מלקוחותיה בסכום של 58 שקלים כולל מע"מ ללקוח באמצעות זיכויים חודשיים, ובסה"כ 1.1 מיליון שקלים. חברת הגז תוסיף פירוט מדויק של כל סעיפי החיוב שבהם היא נוקטת כלפי לקוחותיה.

 

 

בית המשפט העביר את הסדר הפשרה לעיון משרד היועצת המשפטית לממשלה, אשר מסרה מספר הסתייגויות, חלקן התקבלו וחלקן, לרבות סכום ההשבה, נדחו על ידי בית המשפט בהחלטתו.

עוד קבע השופט קינר, כי התובעים ובאי כוחם יזכו בשכר כולל של 25% מסך ההשבה, כי שכר הטרחה של עורכי הדין יהיה 22.8% מסכום ההשבה, והגמול לתובעים יהיה 2.2% מסכום ההשבה. השופט קינר גם דחה את בקשת הצדדים לא לחייב את חברת הגז בתשלום יתרת דמי האגרה לבית המשפט, משום שבקשה זו נוגדת את החוק והפסיקה.

השופט קינר דן בהחלטתו גם בסוגיה שהתעוררה, אם הפיצוי מגיע לצרכנים שנפגעו בפועל מחיוב היתר, או יש להעניקו רק לדיירים הנוכחיים בדירות המקבלות את השירות מהחברה, מתוך הנחה שחלק מהדיירים כבר התחלף.

באי כוחה של חברת גז יגל התנגדו לפיצוי הדיירים הקודמים, משום שאין בידיה רישום מסודר המאפשר את איתורם, ועצם הניסיון לאתרם כרוך במשאבים רבים.

בנוגע לכך קבע השופט קינר: "בהיעדר יכולת לזהות את כל חברי הקבוצה הספציפיים, ואף לא את מספרם של מי שהם לקוחות המשיבה היום ולא היו לקוחות המשיבה בתקופה הרלוונטית, ואת מספרם של חברי הקבוצה שאינם לקוחות של המשיבה היום, הפתרון של תשלום הפיצוי לכל הצרכנים הנוכחיים של המשיבות בדירות הרלוונטיות הוא הפתרון המיטבי. זאת מאחר שעדיין בסוג זה של פתרון, רוב מי שיקבלו את הפיצוי הם חברי קבוצה הזכאים לקבלו, וכן מאחר שהפתרון החליפי להעביר חלק מהסכומים לקרן, אינו ישים בנסיבות שפורטו לעיל."

לאחרונה קיבל כאמור השופט קינר את הסדר הפשרה, כפוף למספר תיקונים קלים, וקבע: "הפיצוי ישולם בדרך של זיכוי וקיזוז של חשבונות חברי הקבוצה שהם לקוחות המשיבות, בסכום של 58.87 ₪ כולל מע"מ לכל לקוח, שייפרש על פני שישה חשבונות, מתום 45 יום מהמועד הקובע, ותוך ציון סיבת הזיכוי בחשבונית כדלקמן: "זיכוי בשל הסדר פשרה בתובענה ייצוגית ת.צ 31855-10-19 סרוסי ואחרים נגד גז יגל ואחרים."


עורך הדין אהוד גרי ממשרד עורכי הדין סרוסי ושות' www.sm-lawyers.co.il מתמחה בתובענות ייצוגיות ובדין האזרחי-מסחרי.

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן