מגה מוסך
פנקסים ושלטים
פנקסי תקינות למוסך

פנקסי תקינות למוסך

 
תעודה בדבר ביצוע בדיקת חורף ניגררים הצגה

מחיר: 110 ש"ח

תעודה בדבר ביצוע בדיקת חורף הצגה

מחיר: 110 ש"ח

תעודת רכב מבחן רישוי שנתי (טסט חוזר) הצגה

מחיר: 37 ש"ח

תעודת תקינות מערכת בלמים (מעל 15 שנה) הצגה

מחיר: 37 ש"ח

תעודת תקינות מערכת בלמים פנאומטית הצגה

מחיר: 37 ש"ח

תעודת תקינות רכב מיושן (מעל 19 שנים) הצגה

מחיר: 37 ש"ח

תעודת תקינות מוניות (מעל 10 שנים) הצגה

מחיר: 37 ש"ח

אישור תקינות רכב מרכבים (308-309) הצגה

מחיר: 37 ש"ח

כותרת
תוכן