מגה מוסך
פנקסים ושלטים
פנקסי תקינות למוסך

פנקסי תקינות למוסך

תעודה בדבר ביצוע בדיקת חורף ניגררים הצגה

מחיר: 110 ש"ח

תעודה בדבר ביצוע בדיקת חורף הצגה

מחיר: 110 ש"ח

תעודת רכב מבחן רישוי שנתי (טסט חוזר) הצגה

מחיר: 37 ש"ח

תעודת תקינות מערכת בלמים (מעל 15 שנה) הצגה

מחיר: 37 ש"ח

תעודת תקינות מערכת בלמים פנאומטית הצגה

מחיר: 37 ש"ח

תעודת תקינות רכב מיושן (מעל 19 שנים) הצגה

מחיר: 37 ש"ח

תעודת תקינות מוניות (מעל 10 שנים) הצגה

מחיר: 37 ש"ח

אישור תקינות רכב מרכבים (308-309) הצגה

מחיר: 37 ש"ח

הודעה בדבר תיקון רכב שנגרם לו נזק בטיחותי תקנה 309(ה) הצגה

מחיר: 37 ש"ח

תעודה בדבר התקנת מערכת בטיחות ברכב כבד הצגה

מחיר: 65 ש"ח

תעודה בדבר התקנת מערכת התראה למניעת שכחת ילדים הצגה

מחיר: 65 ש"ח

אישור תקינות כיול והתאמת טכוגרף הצגה

מחיר: 65 ש"ח

הודעה בדבר ליקוי חמור המסכן את הבטיחות הצגה

מחיר: 37 ש"ח

תעודה בדבר תקינות רכב - תקנה 310(א) הצגה

מחיר: 37 ש"ח

אישור להתקנת ערכות הגבהה לרכב עד 50 מ"מ הצגה

מחיר: 65 ש"ח

אישור התקנה/הסרה של אבזור ברכב הצגה
84 84

מחיר: 65 ש"ח

אישור התקנה/הסרה של כננת חשמלית הצגה
83 83

מחיר: 65 ש"ח

אישור התקנה/הסרה של וו גרירה ברכב הצגה
82 82

מחיר: 65 ש"ח

אישור התקנה/הסרה של דוושות או מערכת הוראת נהיגה הצגה
81 81

מחיר: 65 ש"ח

אישור התקנת נקודות עיגון לריתום מטענים הצגה
80 80

מחיר: 50 ש"ח

אישור יצרן מורשה הצגה

מחיר: 65 ש"ח

תעודה בדבר התקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית הצגה

מחיר: 37 ש"ח

הודעה על סירוב בדיקת רכב לאחר תיקון תאונה הצגה

מחיר: 37 ש"ח

שטר מכר למנוע (מפירוק מרכב אחר) - מוסך מורשה הצגה

מחיר: 82 ש"ח

שטר מכר למנוע (מפירוק מרכב אחר) - רישיון סחר הצגה

מחיר: 82 ש"ח

שטר מכר למנוע מיבוא בלבד - רישיון סחר הצגה

מחיר: 37 ש"ח

יומן רישום - לוחיות זיהוי שאינן מוגמרות למטביע מורשה הצגה

מחיר: 41 ש"ח

יומן רישום - לוחיות זיהוי מוגמרות לכלי רכב הצגה

מחיר: 41 ש"ח

יומן עבודה למוסך הצגה

מחיר: 26 ש"ח

יומן רישום חלקים - רכישה ומכירה הצגה

מחיר: 26 ש"ח

למידע
כותרת
תוכן
close
Shopping Cart
Your cart is empty