מגה מוסך
פנקסים ושלטים
שלטים למוסך

שלטים למוסך

מחיר שעת עבודה ללקוח הצגה

מחיר: 125.00ש"ח | גודל: 100X60 ס"מ
ניתן לקבל את השלט עם לוגו חברתך בתוספת מחיר.
ניתן גם להזמין שילוט על פי דרישתך בשפות שונות.

הכניסה לשטח העבודה במוסך אסורה בהחלט הצגה

מחיר: 70.00 ש"ח | גודל: 60X40 ס"מ
ניתן לקבל את השלט עם לוגו חברתך בתוספת מחיר.
ניתן גם להזמין שילוט על פי דרישתך בשפות שונות.

המוסך אינו אחראי לכל נזק הצגה

מחיר: 70.00 ש"ח | גודל: 60X40 ס"מ
ניתן לקבל את השלט עם לוגו חברתך בתוספת מחיר.
ניתן גם להזמין שילוט על פי דרישתך בשפות שונות.

הפעולות הבאות מחויבות בתשלום הצגה

מחיר: 70.00 ש"ח | גודל: 60X40 ס"מ
ניתן לקבל את השלט עם לוגו חברתך בתוספת מחיר.
ניתן גם להזמין שילוט על פי דרישתך בשפות שונות.

למען בטיחותך במהלך הנסיעה הראשונה עליך לבדוק ולהדק את האומים הצגה

מחיר: 70.00 ש"ח | גודל: 60X40 ס"מ
ניתן לקבל את השלט עם לוגו חברתך בתוספת מחיר.
ניתן גם להזמין שילוט על פי דרישתך בשפות שונות.

ניתן לשלם במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בלבד הצגה

מחיר: 70.00 ש"ח | גודל: 60X40 ס"מ
ניתן לקבל את השלט עם לוגו חברתך בתוספת מחיר.
ניתן גם להזמין שילוט על פי דרישתך בשפות שונות.

אי הסדרת התשלום ו/או פינוי הרכב בסיום הטיפול יחוייב בתשלום הצגה

מחיר: 70.00 ש"ח | גודל: 60X40 ס"מ
ניתן לקבל את השלט עם לוגו חברתך בתוספת מחיר.
ניתן גם להזמין שילוט על פי דרישתך בשפות שונות.

חופש התחרות בענף הרכב הצגה

מחיר: 125.00ש"ח | גודל: 100X60 ס"מ
ניתן לקבל את השלט עם לוגו חברתך בתוספת מחיר.
ניתן גם להזמין שילוט על פי דרישתך בשפות שונות.

חובה להרכיב משקפי מגן, ביגוד ונעלי עבודה הצגה

מחיר: 70.00 ש"ח | גודל: 60X40 ס"מ
ניתן לקבל את השלט עם לוגו חברתך בתוספת מחיר.
ניתן גם להזמין שילוט על פי דרישתך בשפות שונות.

למידע
כותרת
תוכן
close
Shopping Cart
Your cart is empty